business-3152586_1920

Kilka słów o agencji pracy

Kilka słów o agencji pracy

Zarobkowe wyjazdy zagraniczne są od kilku lat popularną alternatywą dla zatrudnienia w kraju. Wysokie stawki godzinowe sprawiają, że coraz więcej obcokrajowców rozważa podjęcie pracy w Polsce. Szukanie nowego pracodawcy można zacząć w docelowym miejscu pracy za granicą, ale nie daje nam to 100% szansy na powodzenie, oprócz tego wiąże się to z ryzykiem: poniesienia kosztów i brakiem zatrudnienia, a nawet natknięcia się na nieuczciwe firmy wykorzystujące obcokrajowców. Z pewnością bezpieczniejszym sposobem szukania pracy w obcym kraju jest skorzystanie z usług agencji pracy.

W Polsce funkcjonuje kilka rodzajów tego typu firm. Różnią się one między sobą obowiązkami i uprawnieniami, oraz ofertą dla kandydatów. Na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wyróżniamy:

  • Agencje pośrednictwa pracy - zajmują się pośrednictwem pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pośrednictwem obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych; pomagają w skontaktowaniu odpowiedniego kandydata z przyszłym pracodawcą;
  • Agencje doradztwa personalnego – świadczą płatne usługi doradcze pracodawcom szukającym pracowników;
  • Agencje poradnictwa zawodowego - udzielają informacji mających na celu pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych, w tym pomoc w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia oraz doborze kandydatów do pracy na określone stanowiska;
  • Agencje pracy tymczasowej - zatrudniają pracownika i delegują go w ramach pracy tymczasowej do przedsiębiorstwa (pracodawcy-użytkownika) w Polsce lub za granicą, na określone w umowie stanowisko.

Pracownicy korzystający z pośrednictwa agencji są zatrudniani na podstawie umowy na czas określony, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Pośrednik kieruje je do wykonywania zadań na rzecz tzw. pracodawcy-użytkownika. W ustawie ustalono, że praca tymczasowa w jednej firmie nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy, w okresie wynoszącym 36 miesięcy.
Przedsiębiorstwa funkcjonujące jako agencje pracy tymczasowej są zobowiązane do spełnienia określonych warunków, takich jak:

• terminowe opłacanie składek ZUS i podatków,
• niekaralność,
• brak ogłoszenia upadłości.

Potwierdzeniem spełnienia tych wymogów jest certyfikat wydany przez marszałka województwa, na terenie którego mieści się siedziba agencji.

airport-chair-indoors-968875

Praca tymczasowa z punktu widzenia pracodawcy

Praca tymczasowa z punktu widzenia pracodawcy

Pajmon.com.pl

Leasing pracowników to proste i bardzo korzystne rozwiązanie - upraszcza sytuację pracodawcy – użytkownika . Swoje zapotrzebowanie na pracowników przedsiębiorstwo zgłasza agencji pracy tymczasowej. Określa jednocześnie podstawowe kwestie związane z pracą tymczasową, które dotyczą rodzaju powierzonej pracy, wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do podjęcia się realizacji wyznaczonych zadań, przewidywanego okresu i miejsca wykonywania pracy oraz wymiaru czasu pracy.

Pracownik tymczasowy zatrudniany jest wtedy, gdy wystąpi taka potrzeba – wywołana np. zwiększeniem popytu na produkty przedsiębiorstwa, urlopami pracowników czy koniecznością rozładowania spiętrzonych zadań w firmie, zaś kończy swoje zatrudnienie, gdy przestaje być potrzebny.

Zatrudnienie jest więc dostosowane do bieżących potrzeb firmy. Pracodawca może szybko dostosować stan i strukturę zatrudnienia do krótko- i długoterminowych potrzeb firmy. Warte podkreślenia jest także to, iż przedsiębiorstwo dostaje pracowników o określonych przez siebie kwalifikacjach, dostosowanych do aktualnych wymagań jednostki.

Omawiane rozwiązanie pozwala na podniesienie elastyczności firmy w obszarze zatrudnienia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia zarówno braków personalnych, jak i nadmiaru zatrudnienia. Korzystanie z agencji pracy tymczasowej daje sposobność wykorzystania personelu tymczasowego bez potrzeby wiązania się z nim na stałe.

Ta forma elastycznego zatrudnienia charakteryzuje się wydajniejszym eksploatowaniem zasobów ludzkich. Może przyczyniać się to do redukcji kosztów związanych ze zbędnym stworzeniem, utrzymywaniem, a następnie także zlikwidowaniem stanowisk pracy, jak i bardziej efektywnym wykorzystaniem czasu pracy. W przeciwieństwie bowiem do pracownika zatrudnionego na pełny etat, pracownik tymczasowy wykonuje prace jedynie w momencie, gdy rzeczywiście istnieje taka potrzeba.

W przypadku tej elastycznej formy zatrudnienia pracodawca- użytkownik nie wypłaca wynagrodzenia za czas przestoju, a jedynie za czas efektywnej pracy. Istnieje również możliwość zamiany pracownika tymczasowego bez dodatkowych kosztów w sytuacji, gdy oddelegowany pracownik nie spełnia wymaganych przez pracodawcę kwalifikacji. Pracodawca-użytkownik może nawet zrezygnować z pracownika przed upływem terminu uzgodnionego z agencją i bez podania przyczyn swojej decyzji.

Leasing pracowniczy daje więc możliwość racjonalizacji kosztów, zarówno kosztów pracy, jak i administracyjnych. Przedsiębiorstwo ponosi koszty związane jedynie z rzeczywistym czasem przepracowanym przez pracownika tymczasowego. Pozostałe koszty (np. składki na ZUS) scedowane są na agencję. Dodatkowo to agencja ponosi koszty zarówno pozyskania pracowników (rekrutacja, selekcja), jak i obsługi kadrowo-płacowej.

pajmonlogo1b

Dane kontaktowe

Biuro:

Wodzisławska 71,
44-200 Rybnik

+48 32 307 11 52‬
+48 533 398 428‬‬
zgloszenie@pajmon.com.pl

Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00
Sobota - Niedziela: Zamknięte

Numer certyfikatu w Krajowym Rejestrze
Agencji Zatrudnienia - 21373

Copyright 2018 Pajmon All Rights Reserved