PAJMON CPT

Zmiany w przepisach: PESEL dla cudzoziemców

Czy wiesz, że od 1 maja br. cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych, jeśli nie są zameldowani w Polsce? To nowe regulacje wprowadzone do ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Aby otrzymać numer PESEL do celów podatkowych, cudzoziemiec może sam wystąpić do urzędu gminy z takim wnioskiem.

Ważne:

✅Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

✅To spore ułatwienie dla urzędów skarbowych w identyfikacji podatnika (pracownika). Nie jest już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika. Chodzi o stosowania ciągu tych samych cyfr np. 1 lub 9.

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy w kontakcie
Залишайтеся на зв'язку