Cudzoziemiec może wystąpić o nadanie numeru PESEL, nawet jeśli nie ma obowiązku meldunkowego

Czy wiesz, że od 1 maja br. cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych, jeśli nie są zameldowani w Polsce? To nowe regulacje wprowadzone do ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Aby otrzymać numer PESEL do celów podatkowych, cudzoziemiec może sam wystąpić do urzędu gminy z takim wnioskiem.

Ważne:

✅Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

✅To spore ułatwienie dla urzędów skarbowych w identyfikacji podatnika (pracownika). Nie jest już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (chodzi o stosowania ciągu tych samych cyfr np. 1 lub 9).

Polub nas na Facebooku i LinkedIN:

https://www.facebook.com/pajmoncpt

https://www.linkedin.com/company/pajmoncpt/

Zobacz też:

Ratujemy pszczoły i sadzimy łąki kwietne
Sukces ma wiele twarzy. Co oznacza dla Ciebie?