PAJMON CPT

Outsourcing procesowy

Outsourcing procesowy - czym jest i jak może pomóc w Twojej firmie?

outsourcing-procesu

Outsourcing procesowy zwany również outsourcingiem procesów biznesowych (BPO) to strategia biznesowa, która polega na delegowaniu określonych procesów lub zadań do zewnętrznych dostawców, zwykle specjalizujących się w danej dziedzinie. Jest to popularna praktyka wśród firm, które chcą skoncentrować się na swoich głównych kompetencjach, jednocześnie obniżając koszty i zwiększając efektywność operacyjną.
Pajmon CPT to jedna z najbardziej uznanych firm zajmująca się outsourcingiem procesowym na rynku Europejskim.

Jakie są zalety outsourcingu procesowego?

Outsourcing procesowy obejmuje przekazywanie określonych zadań lub procesów biznesowych firmom zewnętrznym, które są specjalistami w danej dziedzinie. Firmy decydujące się na outsourcing procesowy proponowany przez Pajmon CPT zazwyczaj wybierają dostawców, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, co pozwala osiągnąć lepsze wyniki w niższych kosztach.

Outsourcing procesowy oferuje szereg korzyści dla przedsiębiorstw, w tym:

outsourcing procesowy korzysci

Koszty, a właściwie ich redukcja w skali roku. Jedną z głównych korzyści outsourcingu procesowego są niższe koszty operacyjne. Firmy mogą oszczędzać na kosztach pracy, infrastruktury i szkoleń, korzystając z usług zewnętrznych dostawców, którzy często mają skalę ekonomiczną i specjalistyczną wiedzę, umożliwiając osiągnięcie oszczędności.

Skoncentrowanie się na głównych kompetencjach: Delegowanie rutynowych zadań firmom zewnętrznym pozwala firmom skoncentrować się na swoich głównych kompetencjach i strategicznych celach biznesowych, co może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności.

Dostęp do ekspertyzy: Dostawcy outsourcingu procesowego, tacy jak Pajmon CPT często posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w swoich dziedzinach, co pozwala firmom uzyskać dostęp do najnowszych technologii, najlepszych praktyk i najlepszych talentów w danej branży.

Elastyczność i skalowalność: Outsourcing procesowy umożliwia firmom elastyczne skalowanie zasobów w zależności od zmieniających się potrzeb biznesowych, co pozwala na szybką reakcję na zmiany na rynku i zapewnienie odpowiedniego wsparcia operacyjnego.

Zwiększona efektywność i jakość: Dostawcy outsourcingu procesowego często specjalizują się w swoich obszarach, co może prowadzić do zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy jakości usług poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk i technologii.

Na co dzień w każdej firmie zachodzi wiele różnych procesów biznesowych, a w firmach o profilu produkcyjnym są szczególnie delikatne wszystkie procesy produkcyjne ponieważ stanowią podstawę jakości produktu końcowego. Nie wszystkie procesy generują bezpośrednio zysk natomiast zignorowanie ich może stać się poważnym problemem.

Do takich procesów należą  między innymi:

  • Utrzymanie ruchu na linii produkcyjnej
  • Usługi magazynowe
  • Logistyka
  • Wdrażanie procedur

Wymienione procesy nie są jedynymi, których firmy nie muszą realizować w sposób samodzielny i z których mogą zrezygnować, przenosząc na firmę zewnętrzną każdy  z ich etapów.

Outsourcing procesowy (BPO) - jakie wyróżniamy strategie?

outsourcing procesowy strategie

Podczas planowania i wdrażania outsourcingu procesowego, firmy mogą przyjąć różne strategie, w zależności od ich potrzeb i celów biznesowych. Kilka popularnych strategii, jakie Pajmon CPT proponuje swoim klientom obejmuje:

Selektywny outsourcing: Polegający na delegowaniu wybranych procesów lub zadań do zewnętrznych dostawców, pozostawiając inne zadania lub procesy wewnętrznie zarządzane.

Pełny outsourcing: W tej strategii firma deleguje wszystkie procesy lub zadania do zewnętrznych dostawców, co pozwala na skoncentrowanie się wyłącznie na strategicznych aspektach biznesowych.

Hybrydowy model: Kombinuje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zasoby, umożliwiając firmie elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych i optymalizację kosztów.

Najlepsze praktyki w zarządzaniu Outsourcingiem Procesowym

outsourcing procesowy dobre praktyki

Skuteczne zarządzanie outsourcingiem procesowym wymaga uwzględnienia kilku kluczowych czynników. Oto kilka najlepszych praktyk, które Pajmon CPT rekomenduje wśród klientów:

Wybór odpowiedniego dostawcy usług lub procesów zależy od starannej analizy  oferenta outsourcingu procesowego i jest kluczem dla sukcesu. Firmy powinny dokładnie zbadać potencjalnych kontrahentów, uwzględniając ich doświadczenie, referencje, umiejętności oraz zgodność z przepisami.

Określenie jasnych oczekiwań i celów: Zdefiniowanie klarownych oczekiwań, celów i wskaźników sukcesu jest kluczowe dla skutecznego zarządzania outsourcingiem procesowym i oceny wyników.

Komunikacja i zarządzanie relacjami: Regularna komunikacja i budowanie silnych relacji z dostawcami są kluczowe dla efektywnego zarządzania outsourcingiem procesowym oraz rozwiązywania ewentualnych problemów na bieżąco.

Monitorowanie wyników i wydajności: Regularne monitorowanie wyników i wydajności outsourcingu procesowego pozwala firmom na śledzenie postępów, identyfikowanie obszarów do ulepszenia oraz zapewnienie osiągnięcia zamierzonych korzyści.

Zarządzanie ryzykiem: Rozważenie potencjalnych ryzyk i wdrożenie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem jest kluczowe dla minimalizacji negatywnych skutków outsourcingu procesowego na działalność firmy.

Co zyskuje przedsiębiorstwo korzystające z Outsourcingu Procesowego?

outsourcing procesu zysk dla firmy

Firmy korzystające z outsourcingu procesów biznesowych zyskują na wielu płaszczyznach. Podstawową zaletą BPO jest możliwość zredukowania kosztów. Korzystanie z usług zewnętrznej firmy jest tańsze niż utrzymanie stanowisk pracy wymagających specjalistycznych kwalifikacji. Inne korzyści płynące z outsourcingu procesów biznesowych to:

  • Dostęp do najlepszych specjalistów i know-how.
  • Większa efektywność i konkurencyjność. Zewnętrzny kontrahent może zorganizować procesy w ten sposób, aby zwiększyły one przewagę firmy na rynku.
  • Możliwość skoncentrowania się na kluczowej działalności firmy. Gdy procesy, które nie generują bezpośrednio zysku, są w rękach specjalistów, przedsiębiorca może w pełni skupić się działaniach strategicznych.
  • Outsourcing procesowy może być potężnym narzędziem do poprawy efektywności operacyjnej, obniżenia kosztów i skoncentrowania się na głównych kompetencjach biznesowych. Jednak skuteczne zarządzanie outsourcingiem procesowym wymaga starannego planowania, wyboru odpowiednich dostawców oraz monitorowania wyników. Przy zachowaniu tych najlepszych praktyk, firma może osiągnąć znaczące korzyści i konkurencyjność na rynku.

Dorota Micek

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? 
Szukasz pracowników dla swojej firmy?

Skontaktuj się z naszą Managerką ds. Biznesu:
Dorota Micek 
dorota.micek@pajmon.com.pl
+ 48 537 089 735
lub wypełnij formularz!

Jesteś zainteresowany/a inną usługą?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą