PAJMON CPT

Leasing pracowników

Leasing pracowniczy jako nowoczesna forma współpracy

Leasing pracowniczy to nowoczesna i innowacyjna forma współpracy obejmująca trzy strony: pracownika oddelegowanego, firmę leasingową i pracodawcę-użytkownika. W ramach takiej umowy, pracownik zatrudniony przez firmę leasingową zostaje “wypożyczony” do działającej firmy na określony czas lub do wykonania określonych zadań. Taki pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasową (zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1608). W tej kwestii Pajmon CPT działa na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, który uprawnia do świadczenia usługi pracy tymczasowej (nr wpisu: 21373). Jako usługodawca Pajmon CPT świadczy usługi różnym branżom, takim jak: energetyka, logistyka, kosmetyka, metalurgia, motoryzacja, przetwórstwo, e-commerce. Więcej na temat warunków zatrudnienia na podstawie pracy tymczasowej można przeczytać na stronie biznes.gov.

grupa pracowników w fabryce

Pajmon CPT jako dostawca usług z zakresu leasingu pracowniczego 

Pajmon CPT to renomowany dostawca usług, którego jednym z obszarów działalności jest leasing pracowniczy. To rozwiązanie zapewnia szereg korzyści zarówno dla pracownika, jak i pracodawca-użytkownika. W świetle dynamicznych wyzwań, przed którymi stoją współczesne firmy leasing pracowniczy coraz częściej wybierany jest jako skuteczne narzędzie zarządzania personelem. W ramach oferty firmy Pajmon CPT leasing pracowniczy stanowi innowacyjne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które poszukują elastycznych i efektywnych sposobów zarządzania kadrą pracowniczą.

Oto niektóre z powodów, dla których warto rozważyć leasing pracowniczy w firmie Pajmon CPT:

Elastyczność zatrudnienia

Elastyczność zatrudnienia, którą zapewnia leasing pracowniczy, daje możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby biznesowe przedsiębiorstw. Mogą one, dzięki tej usłudze, dostosowywać liczbę pracowników do bieżących wymagań i projektów.

Redukcja kosztów zatrudnienia pracownika

Redukcja kosztów to jeden z elementów efektywnego prowadzenia biznesu. Leasing pracowniczy pozwala firmom uniknąć nakładów finansowych związanych z procesem rekrutacji, szkoleniem oraz zatrudnieniem pracowników na stałe. Wszelkie opłaty związane z zatrudnieniem i utrzymaniem pracownika ponosi firma leasingowa. Co za tym idzie  usługobiorca nie ponosi kosztów: zwolnień chorobowych, urlopów, nie musi też martwić się o odprawy w przypadku zwolnień. To Pajmon CPT odpowiada również za rekrutację, szkolenia oraz administrację pracowniczą. Zatrudniając w swoim zespole doświadczonych specjalistów Pajmon CPT wszystkie te działania prowadzone są na najwyższym poziomie. 

Obsługa kadrowa po stronie Pajmon CPT

W związku z tym, że pracownicy są “wypożyczani” to Pajmon CPT odpowiada za obsługę kadrową. A jednocześnie pracownicy w Pajmon CPT uzyskają wsparcie w kwestiach administracyjnych i kadrowych.

Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług

Pajmon CPT kładzie duży nacisk na zapewnienie wysokiej jakości usług, oferując Klientom dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz efektywnych procesów zarządzania personelem. Dzięki temu, firmy korzystające z leasingu pracowniczego mogą osiągać lepsze wyniki biznesowe, mając pewność, że ich kadra jest zarządzana przez doświadczonych profesjonalistów. Szerokie portfolio pracowników pozwala wesprzeć wiele różnych branż od kosmetyki, przez motoryzację, na przemyśle ciężkim kończąc. Zespół ekspertów dzięki jednostkowemu podejściu jest w stanie dobrać idealnego kandydata, który będzie odpowiadać specyfice projektów i potrzeb. Pajmon CPT jest godnym zaufania partnerem dla wszystkich firm, które dążą do efektywności i sukcesu biznesowego. Zespół specjalistów ds. leasingu pracowniczego pomaga firmom dostosować się do zmieniających się potrzeb rynkowych. Pracownikowi zapewnia stały dochód, z kolei firmie zatrudniającej elastyczność w działaniu.

Dorota Micek

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? 
Szukasz pracowników dla swojej firmy?

Skontaktuj się z naszą Managerką ds. Biznesu:
Dorota Micek 
dorota.micek@pajmon.com.pl
+ 48 537 089 735
lub wypełnij formularz!

Jesteś zainteresowany/a inną usługą?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą