PAJMON CPT

Leasing pracowników

  1. Pracodawcą pracownika delegowanego jest agencja pracy, natomiast kontrahent wynajmujący pracownika na podstawie umowy leasingowej jest tzw. pracodawcą-użytkownikiem.

  2. Na pracodawcy-użytkowniku spoczywa część obowiązków związanych z zatrudnieniem, jak np. ewidencjonowanie czasu pracy.

  3. Przy tej formie zatrudnienia mamy ograniczenie czasowe wynikające z ustawy o ZPT (art. 20).

  4. Wynagrodzenie pracownika tymczasowego musi być na poziomie do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego u pracodawcy użytkownika na tożsamym stanowisku.

  5. Zakres czynności jakie może wykonywać pracownik jest ograniczony art. 8 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nie może on także wykonywać prac szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237 [15] ustawy Kodeks pracy.

  6. W zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników tymczasowych i odpowiedzialności odszkodowawczej agencji wobec pracodawcy użytkownika mają zastosowanie przepisy ustawy o ZPT i Kodeksu pracy.

Dorota Micek

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? 
Szukasz pracowników dla swojej firmy?

Skontaktuj się z naszą Managerką ds. Biznesu:
Dorota Micek 
dorota.micek@pajmon.com.pl
+ 48 537 089 735
lub wypełnij formularz!

Jesteś zainteresowany/a inną usługą?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą