Poznaj firmę

Dlaczego
właśnie my?

Pajmon CPT świadczy usługi outsourcingu i leasingu pracowniczego. Jesteśmy firmą, która wspiera przedsiębiorców w Polsce wysoko kwalifikowanymi pracownikami z Polski i z zagranicy. Jesteśmy partnerem, który w ramach współpracy przejmuje wskazane przez Kontrahenta procesy produkcyjne, wykonując pełną usługę swoimi zasobami kadrowymi, tym samym dywersyfikując koszty produkcji. Dostarczamy zasoby produkcyjne, jak i specjalistów do różnych gałęzi przemysłu. Oddelegowujemy do firmy Klienta pracowników z Ukrainy i z Azji na stanowiska wymagające zapełnienia.

W firmowym rejestrze posiadamy ponad 7000 pracowników gotowych do pracy. Ratujemy zakłady pracy w całej Polsce przed fluktuacją zatrudnienia, delegując w bardzo krótkim czasie odpowiednie brygady i rzetelnych pracowników. Tworzymy stabilny zespół w firmach naszych partnerów biznesowych, bez konieczności zwiększania stałego zatrudnienia. 

Aktualnie współpracujemy z blisko 100 firmami zlokalizowanymi na terenie całej Polski.

„Łączenie sił to początek, zostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.

Henry Ford

Jak działamy

Zacznijmy współpracę

W systemie posiadamy zarówno:

  • pracowników na trzyletnim pozwoleniu Wojewody typu A, którzy gwarantują zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego;
  • pracowników regularnie przyjeżdżających do nas na podstawie wiz pracowniczych wyrabianych w konsulacie na Spółkę Pajmon CPT;
  • pracowników przyjeżdżających na podstawie trzymiesięcznej biometrii, tzn. w ruchu bezwizowym.

Poznajmy się lepiej

Pierwszym, a zarazem najważniejszym krokiem jest poznanie i zrozumienie potrzeb naszych Klientów. Dzięki temu współpraca przebiega szybko i efektywnie.

Ustalmy plan działania

Znając oczekiwania Kontrahentów, proponujemy najkorzystniejsze dla zlecenia rozwiązania. Nasi eksperci: koordynatorzy, rekruterzy, specjaliści z HR i inni potrafią wprowadzać poprawki na każdym etapie współpracy, co jest ważnym elementem w dynamicznie zmieniających się branżach.

Nasze biura