PAJMON CPT

Pajmon CPT-poznaj firmę

Strategia CSR

Dajemy stabilność w niestabilnych czasach.

Strategia CSR w Pajmon CPT

W trudnych chwilach dla każdego człowieka, kiedy decyduje się na emigrację ekonomiczną czy polityczną, kiedy podejmuje nie łatwą decyzję o zmianie kraju zamieszkania, kiedy decyduje się niejednokrotnie na rozstanie ze swoją rodziną, tylko po to by móc godnie żyć, istotnym jest ze społecznego punktu widzenia, aby znalazły się w jego otoczeniu osoby, które nie tylko okażą zrozumienie, ale także będą realnym wsparciem.

Niezwykle ważnym jest abyśmy w miarę naszych możliwości pomogli im zapewnić stabilność ekonomiczną i społeczną. Żebyśmy zaopiekowali się nimi.

Interes społeczny jest nieodłącznym elementem prowadzonej przez nas działalności. Polityka CSR w naszej firmie to strategia dobrowolnych działań opartych na wzajemnym poszanowaniu, dbałości o relacje, o interes społeczny a także o otaczające nas środowisko.

Pracując z różnymi ludźmi, realizując nasze codzienne zadania, staramy się widzieć więcej, pracować tak, aby każdy czuł się częścią zespołu, grupy ludzi, którzy pracują zarówno z ludźmi jak również dla ludzi.

Praca jako jeden z fundamentów świadomej aktywności społecznej wymaga od nas szczególnej dbałości o tych, którzy powierzają nam przyszłość swoją i swoich bliskich. Prawo do pracy jednej strony wiąże się z obowiązkami drugiej strony- przedsiębiorcy korzystającego z efektów wykonanej pracy. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie naszym pracownikom warunków do godnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie, które czasem jest dla nich obce z powodu barier językowych i kulturowych. Naszym zadaniem jako firmy, jest nie tylko przygotowanie tych ludzi do pracy, ale również przygotowanie ich poprzez edukację, do funkcjonowania w nowej dla nich przestrzeni społecznej. Nasza firma ze szczególną starannością dba o relacje z pracownikami i ich rodzinami, starając się pomagać w obszarach wykraczających poza formalną umowę o pracę.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.

Henry Ford

Praca z ludźmi wymaga od nas wszystkich staranności w budowaniu relacji z byłymi, obecnymi, przyszłymi i potencjalnymi pracownikami i kontrahentami. Istotnym jest zachowanie uważności i dbałości o poszanowaniem praw do sumienia, wyznania i poglądów.

Nasi pracownicy i ich rodziny to nie jedyne osoby, które otaczamy swoją uwagą. Wspieramy działalność wielu fundacji pomagających tym, którzy sami nie potrafią o siebie zadbać. Zarząd i pracownicy naszej firmy regularnie wspierają poprzez przeznaczanie także prywatnych środków finansowych i rzeczowych dla potrzebujących, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnych rodzin, dzieci emigrantów politycznych i gospodarczych.

Pomagamy, bo wiemy, jak to jest, kiedy potrzebujesz pomocy, a boisz się lub zwyczajnie nie potrafisz o nią poprosić. Pomagamy, bo warto, bo uśmiech drugiego człowieka, dziecka, które mogło pójść do szkoły z nowymi zeszytami, czy będzie mogło odrabiać lekcje w ogrzanym pokoju, wart jest więcej niż wszystkie dobra materialne, którymi się otaczamy.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że małe (dla nas) rzeczy mogą być czymś niewyobrażalnie dużym i ważnym dla innych.

Niezależnie od działań na rzecz osób z naszego otoczenia, osób, które potrzebują pomocy, bo nie potrafią poradzić sobie z otaczającym ich nowym otoczeniem, wszyscy w firmie Pajmon przywiązujemy dużą wagę do dbałości o otaczający nas wszystkich świat, a tym samym o środowisko.

W firmie zwracamy uwagę na kwestie, które dla niektórych mogłyby wydawać się drobnymi. Wprowadziliśmy świadomą gospodarkę odpadami oraz dbałość o świadome korzystanie z zasobów energetycznych i materialnych. Wszystkie odpady wytwarzane przez pracowników są poddawane segregacji. Zużycie materiałów biurowych ograniczono do niezbędnego minimum. Gdy tylko to możliwe korzystamy z korespondencji elektronicznej. Dokumenty, które wymagają wersji papierowej staramy się w miarę możliwości drukować dwustronnie z wykorzystaniem jedynie czarnego tuszu. Wszelkie urządzenia, które nie są w danej chwili używane są odłączane od zasilania. Nie stosuje się pozostawiania urządzeń w trybie czuwania.

To tylko część działań jakie warto podejmować, które tworzą realną wartość zarówno dla naszej firmy, dla naszych pracowników, ale i dla otoczenia, w którym żyjemy.

Jeśli dziś nie zadbamy o tych, którzy pomocy potrzebują i o otaczające nas środowisko, możemy obudzić się w rzeczywistości, w której nie chcielibyśmy żyć. Wszystko zależy od nas.

Gdzie pracujemy?