PAJMON CPT

Jak poprawić wydajność pracowników z Ukrainy? Pajmon CPT pomoże

Wydajność pracowników z Ukrainy? Pajmon CPT wie, jak to osiągnąć.

Tylko w 2020 r. w Polsce mieliśmy blisko 650 tys. pracowników zatrudnionych na krótkie kontrakty, trwające od kilku miesięcy do nawet trzech lat. Co ciekawe, ponad 50 procent zatrudnionych stanowili Polacy, ale szybko gonią ich obywatele Ukrainy. Nasi wschodni sąsiedzi mogli poszczycić się większą liczbą przepracowanych roboczogodzin. Czy liczba spędzonych dni w pracy przekłada się na większą wydajność cudzoziemców? Jak można poprawić efektywność obcokrajowców zatrudnionych w polskich zakładach pracy? Receptę zna Pajmon CPT sp. z o.o.

Po pierwsze: selekcja najlepszych i znajomość rynku pracy dzięki Pajmon CPT

Najpierw pomagają rekruterzy, którzy sprowadzają obcokrajowców do Polski, spełniając wszystkie wytyczne zapisane w ustawach dotyczących m.in.: promocji zatrudnienia i w instytucjach rynku pracy, czy odnośnie cudzoziemców. Pracownicy ze Wschodu, głównie z Ukrainy, zgłaszają się do pracy na konkretne stanowisko. Potem specjaliści z Pajmon CPT weryfikują ich kwalifikacje. Cały proces przebiega szybko i sprawnie. Jeśli kandydat nie zna języka polskiego, koordynatorzy i rekruterzy pomagają w załatwianiu wszystkich formalności. Skrupulatnie i poufnie tłumaczą niezbędną dokumentację. Takie działanie pozwala szybciej wysłać pracownika do wskazanego zakładu pracy na terenie Polski, gdzie jest aktualne zapotrzebowanie.

Obecnie w bazie kandydatów firmy Pajmon znajduje się 4500 wykwalifikowanych pracowników z: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii. Są to specjaliści z różnych gałęzi przemysłu m.in: spożywczego, chemicznego, motoryzacyjnego, paliwowo-energetycznego, metalurgicznego, budowlanego, odzieżowego i innych. W systemie znajdują się  pracownicy na trzyletnim pozwoleniu wojewody typu A. Takie zezwolenie na pracę obcokrajowcowi wydaje wojewoda śląski za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W bazie znajdują się też pracownicy regularnie przyjeżdżający do nas na podstawie półrocznych wiz pracowniczych. Każdego miesiąca Pajmon CPT jest w stanie delegować do pracy ok. 250 osób. Obecnie współpracuje z blisko 60 Kontrahentami. Przez ostatnie dwa lata firma Pajmon wysłała pracowników do prawie 120 firm.

Po drugie: inwestowanie w szkolenia i rozwój pracowników dzięki Pajmon CPT

Już na etapie rekrutacji firma Pajmon wybiera najlepszych kandydatów, których umiejętności są skrupulatnie weryfikowane. Jeśli pracownik wymaga przyuczenia do zadań, jakie będzie wykonywać w danym zakładzie pracy, zostaje wysłany na szkolenie wewnętrzne dokształcające. Z kolei jeśli pracownik nie radzi sobie w komunikacji w języku polskim, wówczas zdarza się, że zostaje delegowany na kursy języka polskiego. Złamanie bariery komunikacyjnej jest ważnym aspektem już docelowo w nowym miejscu pracy. Jednak nieznajomość języka polskiego nie wpływa doraźnie na pracowitość i zaangażowanie w pracy w przypadku. Dzieje się tak, gdy do przedsiębiorstwa Klienta trafiają kompletne brygady do wykonania konkretnej usługi wraz z koordynatorem. Taki nadzorca potrafi komunikować się w języku pracowników. Tutaj koordynator odpowiada przy okazji także za rzetelną realizację powierzonych zadań, efektywność i terminowość pracy. To wszystko przekłada się na produktywność, czyli to, ile Klient zyskuje dzięki pracy wykonywanej przez delegowanych z zewnątrz pracowników.

Po trzecie: odpowiednie warunki i przyjazne środowisko pracy dzięki Pajmon CPT

W tym wszystkim ważne jest również to, że Pajmon CPT dba o odpowiednie warunki, w jakich pracuje wysyłany do pracy personel. Firma Pajmon zwraca uwagę na środowisko pracy, jak jest wyposażone, w jaki sposób jest zarządzane, jaka panuje w nim atmosfera. Pracownicy muszą więc dokładnie poznać specyfikę pracy i swoje obowiązki. To ważne, bo jasno ustalone reguły i zakres przydzielonych zadań już na początku nie generują później większych problemów. Przedsiębiorcy będzie przecież zależeć na tym, aby nie ponosić zbytnich nakładów finansowych przy jednocześnie zrealizowanej usłudze. To, ile zaś czasu zajmie jej wykonanie, będzie leżeć już w gestii Pajmon CPT. To nie tylko firma outsourcingowa (zajmuje się również leasingiem pracowniczym), która potrafi dobrać kompetentny zespół pracowników z brygadzistą, realizujących konkretne zadanie. Np. w przeciągu miesiąca brygada ma za cel wyprodukować w zakładzie hutniczym konkretną liczbę ton kształtowników metalowych lub wysłać do Mołdawii określoną liczbę palet ze słoikami kawy. Przy wykonaniu wskazanej usługi outsourcingowej to firma Pajmon, znając jaki projekt chce zrealizować Klient, wyśle do Kontrahenta odpowiednią liczbę pracowników wraz z koordynatorem do nadzoru, ustali czas pracy, stawkę za 1 roboczogodzinę, a koordynator będzie pilnować efektywności wykonywanej pracy.

Oferta Pajmon CPT to dzisiaj najskuteczniejszy sposób, aby uzupełnić luki kadrowe przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności bez zatrudniania obcokrajowców na własną rękę. Zgłoszone przez Klienta potrzeby są podstawą do stworzenia i opracowania atrakcyjnych ekonomicznie rozwiązań.

Warto dodać, że każdy pracownik delegowany przez firmę Pajmon (przed rozpoczęciem pracy) przechodzi szkolenie BHP i zostaje wysłany na niezbędne badania lekarskie. Może też liczyć na: buty i odzież roboczą (jeśli zakład pracy docelowo tego nie zapewnia) oraz stałe wsparcie opiekunów (specjalisty do spraw kadr, koordynatora i tłumacza). Nowy pracownik ma również zapewnione godne warunki lokalowe jak najbliżej miejsca pracy, a w razie konieczności otrzymuje też transport do i z zakładu pracy.

Po czwarte: godne zarobki i motywowanie pracowników dzięki Pajmon CPT

Wiadomo, że pracownicy z Ukrainy, przyjeżdżając do Polski, chcą dobrze i godnie zarabiać. W swoim ojczystym kraju otrzymują nawet dwukrotnie mniej niż wynosi średnia krajowa wynagrodzenia w Polsce. Dlatego często obcokrajowcy godzą się na pracę na obczyźnie w wymiarze nawet 10, czy 12 godzin dziennie. Tym samym zarabiają więcej niż podczas tradycyjnej dniówki. Jeśli pracownik ze Wschodu ma przy okazji satysfakcjonujący rodzaj umowy, wynagrodzenie, jest cały czas dyspozycyjny, zadowolony z wykonywanych zadań, to nie odstraszy go nawet tak duża liczba roboczogodzin, więc docelowo stanie się bardziej wydajny i łatwo nie zrezygnuje z zatrudnienia. Będzie zmotywowany do dalszej wytężonej pracy.

Dlatego firma Pajmon dokłada wszelkich starań, by zapewnić robotnikom jak najlepsze warunki pracy i przyjazne środowisko. Tam pracownicy będą przecież spędzać praktycznie cały dzień, a elastyczny grafik stanie się dla nich idealnym rozwiązaniem przy obopólnej korzyści dla Klienta. Filarem każdej firmy będzie więc pracownik zmotywowany i zadowolony z warunków finansowych, kultury organizacyjnej pracy i atmosfery między współpracownikami, a przy okazji znający jasno nakreślony wcześniej plan działania. Efektywność pracy personelu będzie bezpośrednio przekładać się na produktywność, a w konsekwencji – także na kondycję finansową przedsiębiorstw.

O tym, czy pracownik jest wydajny w pracy, będzie świadczyć sporządzona analiza wyników pracy: jakość realizowanej usługi, jej terminowe wykonanie, a także zestawienie pracy jednego członka zespołu z drugim. Jeśli bezpośredni koordynator potrafi również motywować do działania swojego pracownika bądź zespół, to określone zadanie zostanie lepiej zrealizowane.

Po piąte: minimum formalności, oszczędność czasu i pieniędzy dzięki Pajmon CPT

Firma Pajmon dba o kieszenie swoich Klientów. Każdorazowo prowadzi dialog z Kontrahentem, dostosowując najlepsze rozwiązanie pod jego profil działalności. Pajmon CPT zajmuje się organizacją i prowadzeniem całościowej dokumentacji kadrowej pracowników, co skutecznie obniża koszty pracy administracji przy zachowaniu ciągłości produkcji. Proces zatrudnienia jest ustabilizowany, a pracownicy są zatrudniani na podstawie umowy zlecenia, dzięki czemu nie ogranicza ich ilość godzin pracy.

Dzięki takim rozwiązaniom kadrowo-płacowym Partnerzy biznesowi firmy Pajmon nie ponoszą zbędnych kosztów związanych z obsługą pracownika: m.in. prowadzeniem dokumentacji kadrowej, kosztów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, podatku, czy obowiązkowych opłat związanych z legalizacją pracy i pobytu pracownika.

Chcesz zatrudniać wykwalifikowanych i wydajnych pracowników z Ukrainy, a przy okazji obniżyć koszty? Poznaj model współpracy dostosowany do Twoich potrzeb, jaki oferuje Pajmon CPT sp. z o.o. Więcej informacji udziela: Monika Cieślik, Asystentka Biura Zarządu z Pajmon CPT, tel.: 790 570 880, e-mail: monika.cieslik@pajmon.com.pl

#UkrainiecDobryPracownik

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy w kontakcie
Залишайтеся на зв'язку