PAJMON CPT

Czy praca tymczasowa stanie się niebawem powszechnym standardem? 

banner szlifierka

Nie potrafię odpowiedzieć wprost na to pytanie, chociaż zadaję je sobie coraz częściej, ale wiedza i doświadczenie podpowiadają mi, że niestabilne i nieprzewidywalne czasy oraz niestabilne i nieprzewidywalne przepisy prawa podatkowego prowadzą nas właśnie w tym kierunku.   

Bo kogo, poza tzw. budżetówką czy państwowymi molochami, będzie stać na zatrudnianie na umowę o pracę? Przy zerwanych łańcuchach dostaw, przy niemożliwych do przewidzenia i wyliczenia podatkach i innych daninach publicznych, przy rosnącej inflacji, coraz mniej firm będzie stać na luksus zatrudniania pracowników na stałą umowę o pracę. Tym bardziej, że jak pokazują badania, prawie co trzeci przedsiębiorca bierze pod uwagę zakończenie działalności, a co piąty myśli o sprzedaży swojego biznesu, dodatkowo ponad 80% przedsiębiorców nie rozumie zasad „Polskiego Ładu”.           

Praca tymczasowa jako prawna forma zatrudnienia, jak zwykle w takich sytuacjach bywa, powstała z jednej strony jako sposób na ograniczenie patologii w zatrudnianiu w szarej strefie, a z drugiej, aby w czasach kryzysu ulżyć trochę przedsiębiorcom i obniżyć stałe koszty. Zmiany zaczęły się od kryzysu jaki pojawił się w USA na początku XX wieku, a później (dużo później, bo w 2003 r.) pojawiła się ustawa regulująca pracę tymczasową w Polsce.   

Sto lat po kryzysie jaki dotknął USA tym razem mierzymy się z problemami u nas w Polsce. Warto znać (lub poznać) przepisy, które mogą pozwolić wielu firmom zredukować stałe koszty i w trudnym czasie dać sobie szansę na przetrwanie. 

 Kto może świadczyć usługi pracy tymczasowej w Polsce? 

Tu akurat rynek nie został całkiem uwolniony (i chyba dobrze) i pracowników do pracy tymczasowej mogą oferować wyłącznie zarejestrowane agencje pracy tymczasowej. Agencja Pracy Tymczasowej, to nic innego jak miejsce, które łączy osoby poszukujące pracy z przedsiębiorcami, którzy poszukują np. wykwalifikowanych pracowników na linie produkcyjne w swoich firmach.  

Konieczność rejestracji agencji ma zagwarantować uniknięcie patologii na tym rynku. To czy faktycznie gwarantuje, to już zupełnie inny temat (który z pewnością niebawem poruszę). Niemniej zachęcam, żeby zawsze sprawdzić czy agencja pracy jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.   

Na jaki czas możemy zatrudnić pracownika w oparciu o umowę o pracę tymczasową? 

Umowa o pracę tymczasową może być podpisana na maksymalny okres 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy u danego pracodawcy użytkownika lub w przypadku zastępstwa za nieobecnego pracownika na okres 36 miesięcy.

Warto tu doprecyzować co to oznacza.   

W jednym przedsiębiorstwie pracownik tymczasowy oddelegowany przez agencję może pracować przez 18 miesięcy, po czym do końca 36 miesiąca musi nastąpić przerwa w zatrudnieniu tej konkretnej osoby. Dopiero w 37 miesiącu pracownik delegowany może powrócić do pracy w tym samym miejscu.  

Jeżeli jako przedsiębiorca, po upływie 18 miesięcy nadal potrzebujesz specjalisty na dane stanowisko, agencja może dostarczyć Ci kolejnego, przygotowanego pracownika, aby zapewnić ciągłość produkcji. 

Kolejną istotną informacją jest informacja o rodzaju prac, jakie mogą być wykonywane na podstawie takiej umowy.  

– Są to prace o charakterze okresowym, doraźnym bądź sezonowym, jednakże z ostatnią formą wiążą się pewne ograniczenia, o których będę pisał w kolejnych artykułach.  

– Prace, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe,  

– Prace, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.  

Jakie korzyści wiążą się z zatrudnieniem pracownika przez agencję pracy tymczasowej? 

Korzyści jest wiele, ale do najważniejszych należą: obniżenie stałych kosztów związanych z umowami o pracę, zapewnienie ciągłości produkcji i pozbycie się kłopotów związanych z poszukiwaniem, szkoleniem i zatrudnieniem nowego pracownika.    

Współpraca przedsiębiorcy z agencją zdejmuje z niego wiele obowiązków. Ponieważ to agencja zajmuje się od początku do końca całym procesem rekrutacji i wdrożenia kandydata do pracy. To agencja szkoli, doszkala, prowadzi dokumentację kadrową i rozliczenia. To agencja bierze na siebie obowiązek zapewnienia pracownika w przypadku, gdyby obecnie pracujący zachorował bądź zrezygnował z pracy.   

Jakie firmy mogą najbardziej skorzystać na zatrudnieniu pracowników tymczasowych?        

Moim zdaniem najbardziej na zatrudnianiu pracowników tymczasowych mogą skorzystać firmy z branż takich jak: przetwórstwo rolno-spożywcze, kosmetyka, logistyka, paliwa, energetyka, metalurgia, motoryzacja. 

Dobre praktyki.  

Zacząłem trochę na ten temat pisać w poprzednim artykule, ale dobrych praktyk nigdy za dużo, więc dodam, co moim zdaniem powinno być obowiązkiem każdej agencji. Obowiązkiem agencji powinno być dbanie o swoich pracowników, dbanie nie tylko w aspekcie zawodowym, ale dbanie o pracowników w aspekcie czysto ludzkim. Ma to dla mnie nie tyle pragmatyczny wymiar (bo jak prawie wszyscy wiemy, mądrze zmotywowany pracownik jest bardziej efektywny), co wymiar ludzki związany ze świadomą odpowiedzialnością społeczną biznesu za swoje otoczenie. Ja po prostu uważam, że powinienem opiekować się moimi pracownikami, dać im nie tylko pracę, ale również szansę, możliwość polepszenia ich sytuacji materialnej i zwiększenia ich wartości na rynku pracy.  

Czy praca tymczasowa w stanie się niebawem powszechnym standardem? Jeżeli tak, to niech to się stanie w sposób, który nie odbierze ludziom ich godności i szans na lepsze życie, a przedsiębiorcom stworzy szansę na przetrwanie ich biznesów. Biznesów, w które zainwestowali własne pieniądze, własny czas i serce oraz sporą część swojego życia.     

Artur Czart 

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy w kontakcie
Залишайтеся на зв'язку