PAJMON CPT

wyniki wyszukiwania

zarobek: 3264

pracownik produkcji

Pracownik produkcji

Stawka netto za godzinę pracy – pracownik produkcji – 17 zł + 1 zł Możliwość otrzymania zaliczki raz w tygodniu – 100 zł Wypłata wynagrodzenia