PAJMON CPT

Ukraińcy w Polsce: Legalizacja pracy w Polsce

Legalizacja pracy w Polsce
Legalizacja pracy w Polsce

Pracodawco, pamiętaj, że dla zalegalizowania zatrudnienia cudzoziemca w Polsce musisz spełnić kilka obowiązków. Poznaj zasady.

Ukraińcy w Polsce: Wiza, karta pobytu, ruch bezwizowy

Cudzoziemiec może wjechać do Polski i podjąć zatrudnienie na podstawie odpowiedniej wizy (wydawana przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca), karty pobytu (wydawana w Polsce przez wojewodę) lub w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego – wówczas cudzoziemcy mogą legalnie wykonywać pracę w Polsce pod warunkiem posiadania ważnego zezwolenia na pracę (okres dopuszczalnej pracy do trzech lat) lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (ważne do dwóch lat). Ruch bezwizowy uprawnia do pobytu w Polsce przez okres 90 dni w ciągu 180 dni. Po upływie tego okresu, gdy cudzoziemiec zamierza pozostać w Polsce dłużej, to w czasie swojego legalnego pobytu w Polsce, ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata) do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Ukraińcy w Polsce: Legalizacja pracy w Polsce – główne zasady

Dla zalegalizowania zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, pracodawca musi spełnić kilka obowiązków.

1. Pracodawca musi posiadać dokument pozwalający na pracę cudzoziemca w Polsce: zezwolenie na pracę cudzoziemca (typ A, B, C, D i E; praca do trzech lat) lub zezwolenie na pracę sezonową (typ S; praca wykonywana przez dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, część turystyki, uznanych jako sezonowe) lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (praca do 2 lat; dla pracowników sześciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy). Dokumenty podpisuje sam kandydat (umowa jest przygotowana w języku zrozumiałym dla niego).

2. Ważne jest to, aby zweryfikować, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument pobytowy – wizę lub zezwolenie na pobyt. Jeśli tak, to sporządza kopię tego dokumentu i przechowuje go przez cały okres pracy cudzoziemca w Polsce. Dokumentem pozwalającym na pracę w Polsce jest także zezwolenie na pobyt czasowy i pracę tzw. zezwolenie jednolite, uzyskiwane w ramach jednej procedury. O ten dokument ubiega się u wojewody sam cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski i chcący wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy. Cudzoziemiec może wykonywać pracę bez zezwolenia – dotyczy takich grup, jak: uchodźcy (musi posiadać status uchodźcy), małżonkowie obywateli polskich, posiadacze zezwolenia na pobyt stały, posiadacze zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

ZOBACZ TEŻ:

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce: LEGALIZACJA POBYTU w Polsce – AKTUALNE zasady

3. Pracodawca musi zatrudnić cudzoziemca na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu.

4. Pracodawca zgłasza cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, jeśli taka powinność wynika z warunków umowy.

Pajmon CPT zatrudnia cudzoziemców w oparciu o zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz bierze na siebie kwestie związane z załatwianiem wszystkich formalności. To wielka oszczędność czasu i pieniędzy dla Klientów, którzy nie muszą tracić czasu na nieskuteczne rekrutacje i „papierkową robotę”.

ZOBACZ TAKŻE:

Wojna na Ukrainie:

http://Minuta to dla nich wieczność 25.02.2022 r.

Ukraina walczy jak lwica. Co słychać w Winnicy i w Mariupolu u naszych dzieci? 25.02.2022 r.

Inwazja Rosji na Ukrainę – KOMENTARZE UKRAIŃCÓW 24.02.2022 r.

UWAGA!

Obywatele Ukrainy uciekający przez wojną do Polski nie mogą podjąć pracy, jeśli nie uzyskają statusu uchodźcy. Wniosek o ochronę międzynarodową powinni składać tylko w ostateczności, ponieważ do momentu uzyskania statusu uchodźcy nie mogą podjąć legalnej pracy. Proces trwa minimum 6 miesięcy, a średnio do 14,5 miesiąca. Dlatego w tej kwestii procedury związane z zatrudnieniem powinny zostać uproszczone, a czas oczekiwania na decyzje o przyznaniu statusu – skrócone. Tutaj wiele zależy od polityki polskiego rządu. Wnioski rozpatrywane w trybie przyspieszonym będą na wagę złota. To od polskiego państwa zależeć będzie, czy przepisy prawa pozwolą na szybkie podjęcie przez nich legalnej pracy i sprowadzenia ich rodzin do Polski.

Zobacz nas na: YT, I, TT, Fb, In:

Śledź nas na YT

Jesteśmy też obecni na Instagramie 

Jesteśmy też obecni na Tik-Toku

Polub nas na Facebooku

Polub nas na LinkedIN

—–

Zobacz też nasze inne artykuły:

Skuteczny onboarding, czyli jaki? Sprawdź

O czym mogą marzyć krowy? Czyli kreatywność w biznesie nie tylko od święta

Ukraińcy skarżą się na polskich pracodawców. Komu mogą więc zaufać?

Co słychać u naszych dwóch kotów argentyńskich ze śląskiego zoo? Sprawdź

Jak rozliczyć Ukraińca z pracy w Polsce? Pajmon CPT pomoże

Pracownicy do pracy w Polsce są… poza granicami naszego kraju

Rewolucja w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. To ukłon w stronę pracodawców

Porównanie cen na Ukrainie i w Polsce: koszyk zakupowy – 14 produktów, emerytury, zarobki

Automatyzacja w polskich zakładach pracy. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej

Hindusi na polskim rynku pracy. Popierasz ten trend?

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy w kontakcie
Залишайтеся на зв'язку