PAJMON CPT

Niebawem możemy się spodziewać kolejnych zmian w Kodeksie pracy.

Niebawem możemy się spodziewać kolejnych zmian w Kodeksie pracy.

Wraz z przełomem roku wprowadzone maja zostać kolejne zmiany w Kodeksie pracy.

Co ciekawe, jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych, ponad połowa Polaków nie ma na ich temat żadnej wiedzy. Biorąc pod uwagę, że zmiany te dotyczą większość obywateli naszego kraju, a z pewnością wszystkich pracujących, warto byśmy choć w niewielkim stopniu mieli wiedzę o tym, jakie zmiany czekają zarówno pracowników i pracodawców.

 

Co zatem czeka nas w najbliższym czasie?

Kluczowe obszary, w których dokonane mają zostać zmiany to:

– rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawcy,

– zmiany w zasadach zawierania umów o pracę,

– nowe możliwości zmiany formy zatrudnienia i warunków pracy,

– sposoby wypowiadania umów,

– nowe dni wolne,

– regulacja pracy zdalnej,

– urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie,

– zatrudnianie cudzoziemców,

– kontrola trzeźwości w miejscu pracy.

Konieczność nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów wynika zarówno w dyrektyw Unijnych, jak i z obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej.

Wprowadzenie zmian uwzględniających przepisy UE w krajach członkowskich było planowane na rok 2021. Jesteśmy zobowiązani niezwłocznie dostosować polskie prawo do przepisów unijnych, jednakże procedury legislacyjne w tym zakresie nadal trwają. Implementację dyrektyw UE do polskiego prawa przewiduje się na przełomie 2022 i 2023 roku.

Opracowywane w chwili obecnej nowe przepisy są także wynikową znacznych zmian jakie zaszły w obszarze pracy w wyniku pandemii jak i wojny w Ukrainie. Niezbędne okazało się dostosowanie obowiązujących zapisów do sytuacji obecnej i uregulowanie takich aspektów, jak możliwość zatrudniania obcokrajowców czy praca zdalna.

Zanim jednak proponowane zmiany ujrzą światło dzienne, możemy zapoznać się z nimi i właściwie przygotować. Warto wiedzieć, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Wiadomym jest, że nie wszystkie zmiany będą dla nas takimi, jakich byśmy oczekiwali, niezależnie od tego czy jesteśmy pracownikami czy pracodawcami.

Więcej na ten temat możecie Państwo znaleźć na stronach:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2335

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy w kontakcie
Залишайтеся на зв'язку