PAJMON CPT

Przeszkody w migracji pracowników z Iranu, Pakistanu i Nigerii do Polski

Migranci w Polsce

Przeszkody w migracji pracowników z Iranu, Pakistanu i Nigerii do Polski

Obecnie w Polsce brakuje kilkuset tysięcy pracowników, zarówno wysoko wykwalifikowanych, jak i z innych branż. W tej sytuacji istotne jest określenie długofalowej potrzeby zatrudnienia obcokrajowców, uwzględniając procesy demograficzne, zmiany na rynku pracy i aktywizację zawodową różnych grup społecznych. Jednak brak spójnej polityki migracyjnej utrudnia planowanie tego procesu i skutkuje niewykorzystaniem potencjału pracowników z zagranicy.

Czy obcokrajowcy przystosują się do życia i pracy w Polsce?

Jednym z problemów, na jakie napotykają migranci, są różnice kulturowe. Polska ma swoje unikalne normy i wartości, które mogą być odmienne od tych w krajach pochodzenia pracowników z Iranu, Pakistanu i Nigerii. Różnice w sposobie komunikacji, zarządzania czasem czy hierarchii mogą wpływać na adaptację i efektywność pracy. Wpływają także na relacje między pracownikami, co może wprowadzać trudności integracyjne.

Co z językiem?

Następnie, język polski stanowi kolejne wyzwanie dla pracowników z tych krajów. Brak znajomości języka polskiego utrudnia komunikację z pracodawcami, kolegami z pracy i klientami, co może prowadzić do ograniczeń w efektywności pracy i integracji społecznej.

Utrudnieniem jest nawet umówienie wizyty u lekarza, ostatnio przeczytałam wypowiedź pewniej hinduski „W Warszawie prawie nie da się zarezerwować wizyty w tym samym tygodniu, chyba że chodzi o nagły wypadek. Umówienie się może zająć nawet miesiące. Gdybym mówiła po polsku, wszystko byłoby łatwiejsze.”

Dla wielu naszych kontrahentów język polski nie jest priorytetem. Coraz więcej pracodawców zatrudnia obcokrajowców, którzy płynnie komunikują się w języku angielskim.

Dzięki temu, że grupa migrantów posługuje się językiem angielskim, pracodawca może oddelegować swojego pracownika do ich nadzoru. Wtedy komunikacja i praca stają się łatwiejsze dla obu stron.

Taki mamy klimat…

Kolejnym aspektem jest klimat. Polska ma zróżnicowane warunki atmosferyczne, które mogą różnić się od tych, do których Ci pracownicy są przyzwyczajeni. Temperatury, sezonowość pracy w rolnictwie i inne specyficzne warunki mogą wpływać na zdrowie, samopoczucie i wydajność pracowników.

Ważne jest jednak zauważenie, że te wyzwania nie oznaczają, że Ci obcokrajowcy nie mogą odnaleźć się w pracy w Polsce. Pomoc ze strony pracodawców, instytucji społecznych i rządu może odegrać kluczową rolę w ułatwieniu adaptacji i integracji imigrantów.

Czego potrzeba do wdrożenia tego pomysłu?

Trzeba pamiętać, że nie zawsze mężczyźni przyjeżdżają do naszego kraju na tzn. zarobek i po czasie wracają do siebie.

Niektórzy zostają, bo powrót do ojczyzny wiąże się z ryzykiem, a inni, bo zapuścili u nas korzenie.

Pewien odsetek migrantów postanawia żyć w Polsce wraz ze swoimi rodzinami, pomimo swoich obaw i trudności w znalezieniu zatrudnienia z powodu niechęci obywateli do obcokrajowców.

Statystyki pokazują, że uchodźcy – wbrew temu, co głoszą politycy – chcą podejmować pracę w Polsce.

Przytoczę tutaj słowa ks. Szewczyka – „Ludzie nie chcą migrować, oni migrować muszą.”

Wtedy dla tych osób potrzebne są kursy językowe, programy integracyjne, szkolenia dotyczące kultury biznesowej i wsparcie w znalezieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych to tylko niektóre z narzędzi, które mogą pomóc w przezwyciężeniu tych wyzwań.

Warto zauważyć, że osoby z Wietnamu lub Azji bardzo dobrze radzą sobie w naszym społeczeństwie i biznesie.

Pytanie, czy osoby z dalekich krajów będą w stanie dostosować się do naszych warunków pracy podobnie jak Wietnamczycy, czy Azjaci? 

Czy Polskie społeczeństwo jest gotowe na przyjęcie migrantów tak bardzo odległych kulturowo?

Zostawiam to pytanie do dyskusji w komentarzach.

Jaki jest wniosek?

Aby skutecznie rozwiązać problem luki kadrowej i korzystać z potencjału pracowników z zagranicy, niezbędna jest spójna i przemyślana polityka migracyjna.

Rząd powinien podjąć działania mające na celu określenie potrzeb rynku pracy, analizę branż, w których jest największe zapotrzebowanie, oraz zapewnienie odpowiednich warunków i wsparcia dla migrujących pracowników.

Tylko w ten sposób można zbudować otwarte i tolerancyjne społeczeństwo, które korzysta z różnorodności i angażuje kompetentnych pracowników z różnych części świata.

Pomimo tych wszystkich barier, czytając wywiady z obcokrajowcami pracującymi w naszym kraju, można przeczytać wiele dobrego o Polsce i Polakach.

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy w kontakcie
Залишайтеся на зв'язку