Outsourcing pracowniczy z Pajmon CPT

Outsourcing to wynajem pracowników wraz
z usługą zarządzania i administracji wynajetymi zasobami ludzkimi, w tym całej polityki
kadrowo – płacowej.

Podstawą poprawnego funkcjonowania każdej firmy są odpowiednio wykwalifikowani pracownicy.  Ich bezpośrednie zatrudnienie wiąże się jednak z dużymi wydatkami, a także inwestycją czasu w procesy rekrutacyjne.
W związku z tym, wielu pracodawców decyduje się na skorzystanie z narzędzia, jakie udostępnia Pajmon CPT, to znaczy wynajem pracowników na zasadzie outsourcingu.

Proponowany przez nas outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, polegającą na oddaniu do Pajmon CPT zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością Państwa firmy, a związaną z prowadzeniem działań adminitracyjnych
i kadrowo – płacowych, dzięki czemu możecie Państwo skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę działania Waszego przedsiębiorstwa i w których osiąga ono przewagę konkurencyjną.

Współpraca z nami na podstawie kontraktu outsourcingowego stanowi powierzenie nam kompleksowej obsługi jednego podmiotu w danym obszarze, w którym się specjalizujemy
i świadczymy usługi w oznaczonym zakresie.

Outsourcing to możliwość wydzielenia ze struktury Państwa firmy określonych funkcji, zadań i czynności a następnie przekazanie ich do realizacji podmiotowi zewnętrznemu, czyli do Pajmon CPT. Podstawą tego modelu współpracy z nami są konkretne usługi outsourcingowe, do których świadczenia się zobowiązujemy podpisanym z Państwem kontraktem.

Outsourcing stanowi, więc strategiczne narzędzie biznesowe, które pomaga zarządzać Państwa przedsiębiorstwem. 

Minimalizacja wydatków wynika z tego, że cały proces rekrutacyjny leży po naszej stronie jako firmy outsourcingowej. Dodatkową zaletą tej sytuacji dla Państwa jest oczywiście oszczędność czasu, ponieważ to Pajmon CPT dobiera najlepiej dopasowanego do Państwa potrzeb pracownika. Naszym zadaniem jest wybór takiego pracownika, którego kwalifikacje jak najpełniej odpowiadają wymaganiom Państwa jako pracodawcy. Wynajem pracowników od nas pozwala Państwu na ulepszenie organizacji pracy. Przedsiębiorstwa, które nawiązały z nami współprace na zasadach outsourcingu pracowniczego nie muszą zajmować się sprawami administracyjnymi. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji kadrowo-płacowej jest całkowicie po naszej stronie.

Nasze zadania

Do zadań Pajmon CPT jako przedsiębiorstwa, świadczącego usługi z zakresu outsourcingu pracowniczego, należy:

 • prowadzenie procesu rekrutacji,
 • podpisywanie umowy z pracownikami w imieniu właściwego pracodawcy (agencja pełni funkcję pełnomocnika danej organizacji),
 • wypłacanie wynagrodzeń,
 • wysyłanie pracowników na okresowe badania,
 • organizowanie zastępstw,
 • przeprowadzanie szkoleń,
 • wdrażanie systemów motywacyjnych,
 • świadczenie usług z zakresu mentoringu i coachingu.

 Wasze korzyści

 • powodujemy obniżenie kosztów w Państwa przedsiębiorstwie – posiadamy bazę kandydatów, tym samym możemy jednocześnie prowadzić kilka rekrutacji, zatem skorzystanie z naszej oferty staje się tańsze niż podjęcie działań kadrowych, również mają Państwo pełną kontrolę kosztów poprzez redukcję kosztów nadgodzin,
 • umożliwiamy dostęp do naszej profesjonalnej wiedzy – specjalizujemy się w procesach kadrowych, co za tym idzie, posiadamy wiedzę i orientujemy się w bieżących trendach na rynku pracy,
 • usprawniamy proces rekrutacji, selekcji i wprowadzenia do pracy,
 • umożliwiamy dotarcie i pozyskanie wykwalifikowanych specjalistów z naszej bazy kandydatów,
 • znacząco przyspieszamy procesy kadrowe poprzez pełne przejęcie obowiązków związanych z legalizacją zatrudnienia i obsługą kadrowo-płacową,
 • gwarantujemy ciągłość procesów produkcyjnych w Państwa przedsiębiorstwach –
  w pełni kontrolujemy fluktuacje zapotrzebowania,
 • zapewniamy obsługę całego procesu zatrudnienia, a następnie pracy, ze strony koordynatora, specjalnie dopasowanego do Państwa potrzeb,
 • dzięki współpracy z PAJMON CPT, minimalizują Państwo ryzyko prawne.
nasi pracownicy працівники paimon cpt