PAJMON CPT

Leasing pracowniczy z Pajmon CPT

Leasing pracowniczy to bardzo proste rozwiązanie, pozwalające naszym Kontrahentom uniknąć problemów wynikających z przejściowego zastoju w ich firmach.

Często takie momenty kryzysowe skutkują redukcją etatów, podczas gdy oferowany przez Pajmon CPT leasing pracowniczy daje możliwość efektywnego wykorzystania potencjału naszych najlepszych pracowników bez przerwania ciągłości pracy w Państwa przedsiębiorstwach.

Główną zaletą oferowanego przez nas leasingu pracowniczego są kwestie ekonomiczne. Usługi Pajmon CPT zawsze są kwalifikowane jako koszty zewnętrzne, a nie stałe koszty pracy, co stanowi dużą oszczędność w Państwa przedsiębiorstwie.

Leasing pracowniczy to nic innego jak po prostu “wypożyczenie” przez Państwa od nas pracownika. Zgodnie z nazwą, leasing pracowniczy dotyczy sytuacji wynajmu pracowników z naszej bazy kandydatów, których oddelegowujemy do wykonania konkretnych zadań w Państwa firmach.

Jak to działa?

Zawieramy z Państwem na piśmie przygotowywany przez nas kontrakt, który w swojej treści zawiera:

 •         rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu
 •         wymagania kwalifikacyjne konieczne do jej wykonywania
 •         okres pracy tymczasowej
 •         wymiar czasu pracy
 •         miejsce wykonywania pracy

 Przy wypożyczeniu pracownika z Pajmon CPT istnieje trójstron­ny stosunek:

 1. Pracownik tymczasowy, który podpisuje umowę z Pajmon CPT.
 2. Pajmon CPT, kiedy firma kieruje pracownika do określonej pracy na podstawie kontraktu podpisanego z Kontrahentem.
 3. Pracodawca – użytkownik, czyli Państwo. Wiąże Was kontrakt z Pajmon CPT, ale to pod Państwa kierownictwem i na Państwa rzecz nasz pracownik tymczasowy wykonuje pracę. Formalnie nie są Państwo pracodawcą dla pracownika tymczasowego, jedynie wykonujecie Państwo obowiązki pracodawcy w takim zakresie, jaki wynika z przepisów oraz z umowy zawartej z Pajmon CPT.

Korzyści leasingu dla pracodawcy

Nie mają Państwo żadnych obowiązków kadrowych zwią­zanych z zatrudnieniem danego pracownika. Nie muszą Państwo również prowadzić dokumentacji personalnej, czy kie­rować takiego pracownika na badania lekarskie. To wszystko zapewnia Pajmon CPT. Zasady zatrudnienia pracownika tymczasowego określa podpisany przez nas kontrakt. Pracodawca użytkownik może też przyjąć na siebie więcej obowiązków wobec pracownika tymczasowego, jednak Pajmon CPT zapewnia kompleksowe usługi w tych kwestiach.

Pajmon CPT funkcjonuje legalnie. Posiadamy numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, tj.: 21373. Spis takich agencji znajdą Państwo w Krajowym Rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Zalety współpracy z Pajmon CPT:

 • obniżenie kosztów w Państwa przedsiębiorstwie – posiadamy bazę kandydatów i jednocześnie możemy prowadzić kilka rekrutacji naraz, a skorzystanie z naszej oferty staje się tańsze; zyskują Państwo pełną kontrolę kosztów poprzez redukcję kosztów nadgodzin
 • dostęp do naszej profesjonalnej wiedzy – specjalizujemy się w procesach kadrowych; posiadamy wiedzę i orientujemy się w bieżących trendach na rynku pracy
 • zapewniamy rekrutację pracownika, selekcję i wprowadzenie do pracy 
 • oferujemy wykwalifikowanych specjalistów z naszej bazy kandydatów
 • znaczące przyspieszenie procesów kadrowych poprzez pełne przejęcie obowiązków związanych z legalizacją zatrudnienia i obsługą kadrowo-płacową
 • gwarancja ciągłości zatrudnienia – w pełni kontrolujemy fluktuacje zapotrzebowania
 • prosty model współpracy – prowadzimy rozliczenia oparte o jedną stawkę
 • obsługa całego procesu zatrudnienia, a następnie pracy przez koordynatora dopasowanego do Państwa potrzeb
 • minimalizacja ryzyka prawnego

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy w kontakcie
Залишайтеся на зв'язку