Leasing pracowniczy z Pajmon CPT

Leasing pracowniczy to bardzo proste rozwiązanie pozwalające naszym kontrahentom na uniknięcie problemów wynikających
z przejściowego zastoju w ich firmach.

Często takie momenty kryzysowe skutkują redukcją etatów, podczas gdy oferowany przez PAJMON CPT leasing pracowniczy daje możliwość efektywnego wykorzystania potencjału naszych najlepszych pracowników – bez przerwania ciągłości pracy w Państwa przedsiębiorstwach.

Główną zaletą oferowanego przez nas leasingu pracowniczego są kwestie ekonomiczne. Usługi naszej Agencji Pracy Tymczasowej zawsze kwalifikowane są jako koszty zewnętrzne, a nie stałe koszty pracy, co stanowi dużą oszczędność w Państwa przedsiębiorstwie.

Leasing pracowniczy to nic innego jak po prostu “wypożyczenie” przez Państwa od nas pracownika. Zgodnie z nazwą, leasing pracowniczy dotyczy sytuacji wynajmu pracowników z naszej bazy kandydatów, których oddelegowujemy do wykonania konkretnych zadań w Państwa firmach.

Jak to działa?

Zawieramy z Państwem na piśmie przygotowywany przez nas kontrakt, który w swojej treści zawiera:

 •         rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 •         wymagania kwalifikacyjne konieczne do jej wykonywania,
 •         okres pracy tymczasowej,
 •         wymiar czasu pracy,
 •         miejsce wykonywania pracy.

 Przy wypożyczeniu pracownika z Pajmon CPT istnieje trójstron­ny stosunek:

 1. Pracownik tymczasowy, który podpisuje umowę z Pajmon CPT.
 2. Pajmon CPT – kierujemy pracownika do określonej pracy, na podstawie podpisanych
  z Państwem kontraktów.
 3. Pracodawca – użytkownik, czyli Państwo. Wiąże Was kontrakt z PAJMON CPT, ale to pod Państwa kierownictwem i na Państwa  rzecz nasz pracownik tymczasowy wykonuje pracę, ale w sensie prawnym nie jesteście Państwo pracodawcą dla pracownika tymczasowego, jedynie wykonujecie Państwo obowiązki pracodawcy
  w takim zakresie, jaki wynika z przepisów oraz z zawartej z Pajmon CPT umowy.

Korzyści leasingu dla pracodawcy

Przede wszystkim Państwo nie mają żadnych obowiązków kadrowych zwią­zanych
z zatrudnieniem danego pracownika, nie musicie prowadzić dokumentacji personalnej czy kie­rować takiego pracownika na badania lekarskie, to wszystko zapewnia PAJMON CPT.
Zasady zatrudnienia pracownika tymczasowego określa podpisany przez nas kontrakt. Pracodawca użytkownik może też przyjąć na siebie więcej obowiązków wobec pracownika tymczasowego, jednak Pajmon CPT zapewnia kompleksowe usługi w tych kwestiach.

Pajmon CPT funkcjonuje legalnie, zatem posiadamy numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, tj. 21373. Spis takich agencji znajdą Państwo w Krajowym Rejestrze podmiotów prowadzących Agencje Zatrudnienia.

 W ten sposób pracodawcza może liczyć na:

 • obniżenie kosztów w Państwa przedsiębiorstwie – posiadamy bazę kandydatów, tym samym możemy jednocześnie prowadzić kilka rekrutacji, zatem skorzystanie z naszej oferty staje się tańsze niż podjęcie działań kadrowych, również mają Państwo pełną kontrolę kosztów poprzez redukcję kosztów nadgodzin,
 • dostęp do naszej profesjonalnej wiedzy – specjalizujemy się w procesach kadrowych, co za tym idzie, posiadamy wiedzę i orientujemy się w bieżących trendach na rynku pracy,
 • proces rekrutacji, selekcji i wprowadzenia do pracy,
 • dotarcie i pozyskanie wykwalifikowanych specjalistów z naszej bazy kandydatów,
 • znaczące przyspieszenie procesów kadrowych poprzez pełne przejęcie obowiązków związanych z legalizacją zatrudnienia i obsługą kadrowo-płacową,
 • gwarancję ciągłości zatrudnienia – w pełni kontrolujemy fluktuacje zapotrzebowania,
 • prosty model współpracy – rozliczenia oparte o jedną stawkę,
 • obsługę całego procesu zatrudnienia, a następnie pracy, ze strony koordynatora, specjalnie dopasowanego do Państwa potrzeb,
 • minimalizację ryzyka prawnego.
nasi pracownicy працівники paimon cpt