PAJMON CPT

Doczekamy się?

ludzie siedzący przy komputerze

Może się w końcu jako przedsiębiorcy, doczekamy ułatwień związanych z legalizacją pobytu i pracy obcokrajowców?

Skoro mamy już e-dowody w mObywatelu, to może obieg dokumentów związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców uda się wprowadzić na nowy poziom. Na poziom przystający do obecnych czasów.

Mamy w Polsce kilka milionów obcokrajowców, a każdego roku wydaje się ponad 500 tys. dokumentów potwierdzających legalność ich pobytu na terenie naszego kraju. Warto, aby procedury były jasne i pozwalały zaoszczędzić czas tracony przez przedsiębiorców.  Na co go teraz tracimy? Na składanie i przesyłanie dokumentów w wersji papierowej. Mamy w końcu 21 wiek.

Przyznam, że można lepiej i efektywniej zagospodarować czas moich pracowników. Czas, jaki przeznaczają w każdym miesiącu na dopełnienie procedur, które można uprościć.    

Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zrobi niebawem milowy krok w celu poprawy jakości i przyspieszenia obsługi zezwoleń na pracę i oświadczeń o zatrudnianiu cudzoziemca. W końcu ma zostać zostanie wprowadzone coś, co dla nas przedsiębiorców już dawno było oczywistością.

Skąd ten sarkazm? Stad, że to my, przedsiębiorcy, płacimy za powolność systemu. Ilość wniosków jakie w chwili obecnej są składane w urzędach powoduje znaczne wydłużenie procesu rozpatrywania ich i odpowiadania na nie. Przy tak dużej ilości składanych wniosków w wersji papierowej i przy braku rąk do pracy w urzędach nietrudno o zagubienie czy pominięcie kilku dokumentów, co dodatkowo wydłuża czas i przysparza problemów.

Ustawodawca w proponowanym projekcie ustawy regulującej i usprawniającej procedury związane z legalizacją powierzenia pracy obcokrajowcom zawarł zapis o konieczności zmiany dotychczasowego sposobu obiegu dokumentów. Digitalizacja procedur ma obejmować zarówno stronę pracodawcy jak i urzędy rozpatrujące wnioski. Zgodnie z zapisem w projekcie Ustawy, cały proces wnioskowania i ewentualnej procedury odwoławczej ma odbywać się za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Jak to przełoży się na szybkość procedowania dokumentów i jakość obsługi? Zobaczymy. Mam nadzieję, że zmiana ta przyspieszy rejestrację wniosków, proces wydawania zezwolenia na pracę czy rejestrację oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca. Tego oczekuje rynek pracy i to słyszę od moich kontrahentów.

Choć niezbędne zmiany proponowane są, moim zdaniem, z dużym opóźnieniem mam nadzieję, że zarówno ich konsultacje jak i procedowanie samej ustawy odbędą się bez zbędnej zwłoki. W końcu nasz parlament nie raz szybko pracował nad projektami i uchwalał ustawy w ekspresowym trybie. Jestem pełna optymizmu.

Czy to też sarkazm, czy może pełen wiary optymizm? Niedługo pewnie się o tym przekonamy, może już pod koniec bieżącego roku.

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy w kontakcie
Залишайтеся на зв'язку