PAJMON CPT

Rekrutacja

Nowoczesne formy współpracy

Współpraca z nami na podstawie leasingu lub outsourcingu pracowniczego czy outsourcingu usług to powszechne rozwiązanie, przynoszące                                                                          wiele korzyści dla firm. Pajmon CPT może zapewnić Państwu wysokokwalifikowanych specjalistów oraz pracowników bez kwalifikacji, do przyuczenia w danym zawodzie. Zawsze dokładnie zapoznajemy się z wymaganiami klienta, dzięki temu proces rekrutacji przebiega w możliwie najbardziej sprawny sposób, a my możemy świadczyć usługi o najwyższym poziomie jakości w branży pośrednictwa pracy.

Nasi rekruterzy

Nasi rekruterzy doskonale znają ukraiński rynek pracy, realia społeczne, warunki życia i oczekiwania ukraińskich pracowników. Dzięki temu jesteśmy w stanie błyskawicznie przeprowadzić skuteczną rekrutację i dostarczyć Państwu pracowników, spełniających wszelkie stawiane przez Państwa wymagania oraz zapewnić ciągłość działalności przedsiębiorstwa. Rozpoczynając współpracę z kontrahentem, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby jak najbardziej szczegółowo określili Państwo swoje wymagania dotyczące kandydatów. Określamy jakich pracowników Państwo poszukujecie, jakie wymagania będą im stawiane, jakie wykształcenie, umiejętności i doświadczenie muszą posiadać. Na podejmowaną przez agencję Pajmon CPT decyzję o przyjęciu danego kandydata wpływa wiele czynników, które rozpatrywane są nie tylko podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz poprzez kontakt z ukraińskimi agencjami, z którymi współpracujemy.

Etapy rekrutacji

W Pajmon CPT sama rekrutacja pracowników przebiega kilku etapowo. W początkowej fazie działają nasi ukraińscy partnerzy wyszukując potencjalnych kandydatów  na Ukrainie w oparciu o przesłane przez nas informacje o danej ofercie pracy. Niezależnie od nich, działania rekrutacyjne prowadzi równolegle nasz dział koordynatorów zarówno wśród cudzoziemców nadal przebywających w swoim kraju jak i tych, którzy są już w Polsce. Następnym krokiem jest analiza dokumentów poszczególnych kandydatów przez nasz dział kadr, zarówno tych najbardziej podstawowych jak dokumenty podróży jak i tych poświadczających określone wykształcenie, umiejętności i uprawnienia. Na podstawie pozyskanych od kandydata informacji oraz dokumentów wstępnie oceniamy czy będzie się on nadawać na dane stanowisko. Ostateczna ocena następuje zawsze podczas osobistego spotkania z kandydatem w naszym biurze w Polsce, gdzie rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez nasz polski zespół złożony z doświadczonych rekuterów. Rekrutacja cudzoziemców różni się pod wieloma względami od pozyskiwania pracowników polskich. Nawet po pozyskaniu właściwego kandydata za pośrednictwem naszej agencji pracy, Pajmon CPT wykonuje szereg niezbędnych czynności, z których najbardziej podstawowymi jest zapewnienie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym aspektem współpracy z Pajmon CPT są dokumenty poświadczające poszczególne umiejętności czy uprawnienia. Zdajemy sobie sprawę, że pewne dokumenty w obcych językach nie są w Polsce respektowane. W związku z tym wybrani pracownicy muszą przejść dodatkowe szkolenia lub kursy i zdać w Polsce określone egzaminy państwowe lub branżowe. Pomagamy w organizacji takich przedsięwzięć lub zgodnie z umową zawarta z Kontrahentem, sami je organizujemy. Ostatnim krokiem jest zapewnienie przez Pajmon CPT, legalnej pracy na danym stanowisku w danym przedsiębiorstwie.

Rekrutacja cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców wymaga również zadbania o legalności ich pobytu i pracy w Polsce oraz właściwe rozliczenie podatkowe, co zawsze gwarantuje agencja pracy Pajmaon CPT. Znany jest nam obecny stan prawny oraz stale monitorujemy nowinki legislacyjne, co pozwala nam doradzać naszym Kontrahentom w doborze najlepszych rozwiązań przy jednoczesnej pewności ich zgodności z obowiązującym prawem. W procesie rekrutacyjnym nasza agencja pracy stosuje techniki i narzędzia, których dobór uzależniamy od wymagań naszego Klienta. Sięgamy po nowoczesne rozwiązania, np. opartych na mediach społecznościowych, oraz poprzez tradycyjne sposoby, jak rozmowa kwalifikacyjna, testy, wywiady, próby pracy. Monitorujemy portale z ogłoszeniami oraz przeprowadzamy akcje rekrutacyjne w wielu środkach masowego przekazu, zarówno tradycyjnych, jak i sieciowych. Agencja pracy Pajmon CPT zapewnia pracownikom załatwienie wszystkich potrzebnych formalności, do naszych obowiązków należą również kwestie związane z księgowością. Osoby przez nas zatrudnione mają zagwarantowane ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, zakwaterowanie oraz opiekę koordynatora. Rzadko przedsiębiorstwa posiadają takie możliwości. Dlatego warto powierzyć agencji Pajmon CPT prowadzenie procesu rekrutacji cudzoziemców, aby znaleźć najlepszych kandydatów sprawnie i przy ograniczaniu kosztów. Nasza oferta dotycząca usługi rekrutacji pracowników skierowana jest dla wszystkich z Państwa, których niedobory kadrowe obejmują zapotrzebowanie na:

 • zbrojarzy do prac na placu budowy jak i w fabrykach prefabrykacyjnych,
 • odlewników,
 • cieśli szalunkowych,
 • murarzy,
 • dekarzy,
 • glazurników i malarzy pokojowych,
 • instalatorów urządzeń grzewczych i chłodniczych,
 • operatorów linii produkcyjnych,
 • pracowników niewykfalifikowanych do obsługi linii produkcyjnych,
 • pracowników niewykfalifikowanych lub niskowykwalifikowanych do prac pomocniczych lub przyuczenia w zawodzie,
 • operatorów wózków jednojezdniowych,
 • magazynierów,
 • operatorów CNC różnych specjalizacji,
 • spawaczy,
 • tokarzy,
 • szlifierzy,
 • ślusarzy,
 • ciągaczy drutu,
 • monterów konstrukcji stalowych,
 • lakierników,
 • mechaników samochodowych.

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy w kontakcie
Залишайтеся на зв'язку