PAJMON CPT

Czas zapłacić podatek w Polsce?

Migranci w Polsce

183 dni mijają. Czy ukraińscy uchodźcy, którzy uciekli przed wojną muszą zapłacić podatek za pół roku wstecz? Czy polityka fiskalna nadąża za geopolitycznymi zmianami?

Zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami, każda osoba, która przebywa dłużej niż 183 dni w danym kraju jest zobowiązana płacić w nim podatki. Dotyczy to również Ukraińskich uchodźców przebywających na terenie Polski. Dla tych, którym mija właśnie 183 dni pobytu w naszym kraju zaczyna się okres obowiązkowego comiesięcznego rozliczana się z zaliczek na podatek dochodowy (do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobyt przekroczył 183 dni) pojawia się również obowiązek zapłacenia podatku za ostatnie pół roku pobytu.   

Tak skonstruowany obowiązek podatkowy jest efektem podpisanych umów międzynarodowych, których celem było unikanie podwójnego opodatkowania. Polska podpisała z Ukrainą taką umowę 1993 roku.

Czy Ukraińcy przebywający w Polsce są gotowi na kontakt za naszymi Urzędami Skarbowymi i czy Urzędy Skarbowe są gotowe na kontakt z osobami nie mówiącymi po Polsku? Pewnie za chwilę się o tym dowiemy. 

Pojawia się także pytanie, czy ukraiński fiskus, w sytuacji wojny, pozwoli sobie na uszczuplenie swoich wpływów z podatków?

Czy w tej sytuacji powinniśmy pobierać od obywateli Ukrainy podatki? Czy może, w związku z obecną, dość wyjątkową sytuacją, powinny zostać wprowadzone zmiany w przepisach podatkowych?

Biorąc pod uwagę szereg zmian w przepisach prawa, które wprowadzane były w ostatnim czasie z niemałym poślizgiem, warto zadać jeszcze dwa pytania.

Czy powyższe przepisy będą miały faktyczne zastosowanie? Czy jednak w obecnej sytuacji wprowadzone zostaną zmiany mające wpływ na regulacje podatkowe dotyczące obywateli Ukrainy?

Są to pytania, na które ja nie znam odpowiedzi. 

Na moje zapytanie skierowane do Rzecznika Krajowej Administracji Skarbowej, otrzymałem odpowiedź, której zrzut ekranu załączam poniżej. 

Co zatem czeka w najbliższym czasie tysiące obywateli, których czas pobytu na terenie naszego kraju w najbliższych dniach przekroczy 183 dni?

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy w kontakcie
Залишайтеся на зв'язку