Koronawirus – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

1 kwietnia 2020 Ogłoszenie Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, (aktualnie obowiązuje stan epidemii), przedłużeniu ulega: legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który skończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub ewentualnego kolejnego wprowadzonego stanu wyjątkowego w Polsce, […]