PAJMON CPT

pajmon logo kielich

Outsourcing pracowników

  1. Jedynym pracodawcą pracownika delegowanego jest outsourcer (firma świadcząca usługi innej firmie).

  2. Firma zajmująca się outsourcingiem i delegująca do Twojego przedsiębiorstwa pracowników bierze na siebie całość obsługi kadrowo-finansowej (sama prowadzi ewidencję czasu pracy i sama rozlicza pracowników).

  3. Przy tej formie zatrudnienia nie mamy ograniczeń czasowych związanych z okresem na jaki delegowany zostaje pracownik.

  4. Wysokość wynagrodzenia pracownika nie jest regulowana żadnymi przepisami. Strony umowy mają swobodę w ustaleniu wysokości wynagrodzenia.

  5. Zakres obowiązków pracownika nie podlega żadnym ograniczeniom.

  6. Całość odpowiedzialności za powierzoną pracę jest po stronie firmy dostarczającej pracowników. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Outsourcing usług