ПРАВИЛА РОБОТИ ІНОЗЕМНИЦІВ У ПОЛЬЩІ

Дізнайтеся про застосовні правові принципи та процедури щодо працевлаштування іноземців у Польщі. 

Працевлаштування іноземців в Pajmon CPT в Польщі пов’язане з виконанням Pajmon CPT ряду умов, включаючи в актах:

  • про установи зі сприяння зайнятості та ринку праці (Закон поширюється на іноземців, які мають намір виконувати або виконувати роботу на території Республіки Польща),
  • щодо іноземців (Закон встановлює правила і умови в’їзду іноземців на територію Республіки Польща, їх проходження, перебування і виїзду з неї, процедури і компетентні органи в цих питаннях),
  • про наслідки доручення виконання робіт іноземцям, які перебувають у протиріччі з положеннями Республіки Польща (Закон встановлює санкції для осіб, які довіряють виконання робіт іноземцю, який не має дійсного документа, що дає їм право залишатися на території Республіки Польща, і правила для отримання винагороди та пов’язаних з ним пільг іноземцем, що залишилися без дійсний документ, що дозволяє вам залишатися на території Республіки Польща). 

Підставою для доручення роботи Pajmon CPT іноземцю (не більше ніж на термін дії виданого дозволу на роботу) є отримання дозволу на роботу та отримання іноземцем відповідного документа, що підтверджує право на перебування на території Республіки Польща.

Дозвіл на роботу, виданий для Pajmon CPT, потрібно, коли іноземець виконує роботу на території Республіки Польща на підставі угоди з Pajmon CPT, чий зареєстрований офіс, місце проживання, філія, завод або інший вид діяльності знаходиться на території Республіки Польща (тип A).

Видача дозволів на працевлаштування іноземців в Pajmon CPT на території Республіки Польща відбувається у формі видачі адміністративних рішень Сілезьким воєводством через Сілезьке воєводське управління в Катовіце.

Pajmon CPT, як особа, яка довіряє виконання роботи, заявляє, що має намір довіряє виконання роботи іноземцю відповідно до контракту або інших правових відносин, подає письмову заяву разом з необхідними оригінальними документами і ксерокопіями для аутентифікації.  Ми повинні подати заяву разом з необхідними документами не пізніше, ніж за 30 днів до планованої дати працевлаштування іноземця.

Дозвіл на роботу видається в двох примірниках, доставлених нам, причому один примірник завжди видається іноземцю.

Документ, на який видається дозвіл, завжди застосовується до даного іноземцю індивідуально, і в якості роботодавця виступає Pajmon CPT, після чого з’являються посада або вид роботи, а також термін дії дозволу, видається на певний період часу, не більше 3 років, і може бути продовжений.

Для поновлення дозволу необхідно подати письмову заяву разом з необхідними документами.  Ми подаємо цю заяву відповідно до законодавства не раніше, ніж протягом 90 днів і не пізніше, ніж протягом 30 днів до закінчення терміну дії дозволу.

Умовою для отримання дозволу на роботу в Сілезькому воєводстві є те, що Pajmon CPT як організація, що довіряє роботу іноземцю, отримує інформацію зі старости про нездатність задовольнити кадрові потреби роботодавця на підставі регістрів безробітних і шукачів або про негативний результат прийому на роботу, організованому для нас.

Pajmon CPT несе відповідальність за надання інформації в Сілезьке воєводське управління, якщо іноземець не приступив до роботи протягом 3 місяців з дати початку дозволу на роботу або закінчення роботи іноземцем раніше, ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії дозволу на роботу.

Довірити роботу іноземцю без необхідності отримання дозволу на роботу, виданого Сілезьким воєводським управлінням, поширюється тільки на громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Російської Федерації та України.

Постанова Міністра праці та соціальної політики

Відповідно до розпорядження Міністра праці та соціальної політики громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Російської Федерації та України мають право на короткострокову роботу в Польщі (максимум до 6 місяців протягом наступних 12 місяців) без зобов’язання отримання дозволу на роботу.  Pajmon CPT при плануванні працевлаштування зобов’язаний подати декларацію про намір доручити роботу іноземцю в Бюро з працевлаштування в Рибнику, яке веде реєстр декларацій.  Виписка містить дані, які однозначно ідентифікують Pajmon CPT і іноземця, а також дані про роботу, пропонованої іноземцю.

Зареєстрована Заява через офіс Works в Pajmon CPT, в оригіналі, є підставою для того, щоб даний іноземець подав заявку на візу для роботи в Польщі.  Іноземець звертається за візою в країну його постійного проживання, в польське дипломатичне і консульське представництво.

Pajmon CPT повідомляє бюро з працевлаштування в письмовому вигляді про факт початку роботи іноземцем.  Якщо іноземець не влаштовується на роботу, ми також зобов’язані проінформувати бюро з працевлаштування протягом 7 днів з початку планованої роботи, як зазначено в реєстрі оголошень.

Заява, зареєстрована для даних Pajmon CPT в бюро з працевлаштування, відноситься тільки до роботи з нами.  Це не діє, якщо ви працюєте в іншій компанії.

Робота за зареєстрованою заявою повинна виконуватися на підставі письмового договору з Pajmon CPT на умовах, викладених у цій заяві.

Pajmon CPT, наймаючи іноземця, має ті ж зобов’язання перед ним, що і громадянин Польщі, щодо:

  • звітність перед установою соціального страхування та сплата внесків;
  • розрахунок, збір та сплата авансових платежів з прибуткового податку;
  • положення Трудового кодексу
RSS
Follow by Email