O pracy z Pajmon

Zasady zatrudnia pracowników w Pajmon - Centrum Pracy Tymczasowej i jakie otrzymują świadczenia?

Praca za naszym pośrednictwem jest świadczona zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Zatrudniamy pracowników w oparciu o umowę o pracę tymczasową, umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę. Pracownik zawsze otrzymuje umowę w dwóch językach – polskim i rosyjskim. Pajmon odprowadza wszystkie składki i podatki od umów, a pracownik rozliczany jest w Polsce. Dzięki legalnemu zatrudnieniu pracownicy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej na takich samych warunkach jak Polacy.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Prowadzimy wiele rekrutacji i poszukujemy osób o różnych kwalifikacjach. Dlatego musimy poznać umiejętności i oczekiwania kandydata, a także zapoznać się z posiadanymi przez niego, udokumentowanymi kwalifikacjami. Rekrutację możemy przeprowadzić w języku polskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Jeśli kandydat zostanie przez nas zaakceptowany i potwierdzi chęć podjęcia pracy pracownicy administracyjni Pajmon przekazują mu pisemną, szczegółową informację na temat warunków pracy, wynagrodzenia i miejsca zakwaterowania.

W jakich sytuacjach możesz liczyć na pomoc z naszej strony?

Pomagamy kandydatom zarówno w czasie procesu rekrutacji, jak i już po zatrudnieniu. Do każdej oferty pracy przydzielony jest koordynator, mówiący w języku rosyjskim lub ukraińskim i polskim, do którego można zwrócić się z prośbą o pomoc. Osoba znająca język ojczysty pracownika będzie obecna jako tłumacz np. w czasie badań medycyny pracy (jeżeli lekarz wyrazi na to zgodę) i szkoleń BHP. Pomoże również w sytuacjach nagłych, gdy któryś z pracowników źle się poczuje i będzie konieczność wezwania lekarza lub jeśli pojawiłyby się problemy w miejscu zakwaterowania np. zepsuje się lodówka, media itp.

Wspieramy kandydatów w uzyskaniu wizy i pozwolenia na pracę.

Osobom, które nigdy wcześniej nie wykonywały pracy w Polsce, bezpłatnie wystawiamy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, na podstawie którego pracownik może ubiegać się o wizę przed przyjazdem do Polski np. na Ukrainie. Jeżeli kandydat nie wie, jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać wizę, możemy przekazać mu kontakt do agencji, które wspierają kandydatów w tym zakresie na terenie danego kraju np. Ukrainy.

Aby legalnie pracować za pośrednictwem Pajmon kandydat na pracownika musi posiadać ważne dokumenty.

Aby ułatwić kandydatowi zatrudnienie w Polsce zespół rekrutacyjny Pajmon udziela pełnej informacji o wymaganych dokumentach i czasie ich uzyskania. Do legalnej pracy w Polsce upoważnia paszport, aktualna wiza wydana w tym celu lub karta Polaka, karta czasowego pobytu, karta stałego pobytu

Na cały okres pracy Pajmon zapewni Ci zakwaterowanie.

Dla wszystkich ofert pracy, na które poszukujemy pracowników, zapewniamy miejsce zamieszkania. Jeżeli pracownik już mieszka w Polsce i posiada własne zakwaterowanie, staramy się zaproponować mu ofertę pracy najbliżej jego miejsca zamieszkania.