PAJMON CPT

Pajmon logo firmy złote

Jesteś naszym partnerem… we wszystkim

W dzisiejszych czasach globalizacji i konsumpcjonizmu każdego pojedynczego dnia, my ludzie, coraz bardziej oddalamy się od siebie.
guillaume-lorain-POrUTzUNcT8-unsplash

 Nasza uwaga jest całkowicie skierowana na własne „ja”, to znaczy na „moje” osiągnięcia, na realizację „moich” celów, natomiast zatracamy swoją umiejętność troski o ludzi, nie tylko na obcych, również o swoich własnych krewnych. W rezultacie tracimy kontakt z rodziną, najbliższymi a przede wszystkim ze sobą samym.

Najczęściej odwracamy się od tych, którzy nie są częścią naszych celów, nawet jeśli są bardzo blisko i są w stanie nas wspomagać. Nie wierzymy już, że ludzie mogą nieść bezinteresowną pomoc. Zatracamy chęci dawania dobra drugiej osobie. Wszyscy stajemy się zamknięci w obawie o to, że zostaniemy wykorzystani i zostaniemy z niczym. W efekcie nie dajemy dobra, a ono do nas nie wraca.

Kontakty międzyludzkie w swojej istocie powinny bazować przede wszystkim na empatii. Gdy zastanawiamy się nad znaczeniem tego słowa to wiemy, że to szczególna umiejętność zrozumienia innych ludzi oraz zdolność współodczuwania z nimi ich uczuć i emocji. To niesamowity dar wczuwania się w ich sytuację i zrozumienia motywów nimi kierujących, jako źródeł ich decyzji i postaw. Po refleksji nad znaczeniem tego słowa trudno nam wszystkim sobie wyobrazić świat bez tych najtrudniejszych ludzkich odczuć.

Jednak na co dzień zderzamy się z zupełnie inną rzeczywistością. Nasze społeczeństwo marginalizuje pewne grupy społeczne, tak aby pozostały poza sferą zainteresowania jakby w ogóle nie istniały.

Niestety jest to całkowicie akceptowane przez większość naszego społeczeństwa…. A co z empatią …?

W Pajmon CPT naszym głównym i najcenniejszym zasobem są ludzie. Pracujemy z ludźmi i dla ludzi, nie zapominamy iż poza naszym gronem istnieje całe społeczeństwo, w którym również znajdują się te grupy najbardziej pomijane i skazane na zapomnienie…

Wizją Pajmon CPT jest umiejętność dzielenia się dobrem, które może powstać dzięki współpracy z naszymi Partnerami biznesowymi. Bez naszych Kontrahentów nie moglibyśmy brać udziału w tak wielu pięknych, niosących ogromne dobro akcjach. Od początku naszej działalności nawiązujemy współpracę z różnymi Firmami, które tak jak i my dostrzegają potrzeby wsparcia marginalizowanych grup społecznych, posługują się empatią i działają na korzyść innych. Współpracujemy z różnymi firmami, instytucjami i przede wszystkim z wieloma szlachetnymi osobami, dzięki czemu możemy nawzajem wspierać się w tych pełnych empatii działaniach.

Pierwszą instytucją, do której skierowaliśmy pomoc jest Dom Dziecka w Rybniku, który szczególnie wspiera dzieci, gdyż posiada niezwykły program wdrażania młodych ludzi do życia poza kręgiem domu dziecka. Również sprawuje opiekę nad porzuconymi przez swoje rodziny młodocianymi matkami, którym Dom Dziecka zapewnia wsparcie w wychowywaniu dziecka i zapewnia możliwość dalszego kształcenia.

Jesteśmy również związani z Towarzystwem Przyjaciół Ukrainy, które jest nam szczególnie bliskie,
z racji profilu naszej działalności. Pamiętamy tę trudną drogę, którą byliśmy zmuszeniu przejść w Polsce, tuż po epoce komunizmu. Obecnie w bardzo podobnej sytuacji jest nasz sąsiad – Ukraina. Zasługuje ona na nasze wsparcie, a za pośrednictwem Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy, Pajmon CPT wspiera nie tylko dzieci ale również rodziny żyjące w skrajnym ubóstwie.

W naszej kadrze znajduje się wielu cennych pracowników, doskonałych fachowców, od których nie raz słyszeliśmy słowa wdzięczności za terminowe wypłacanie wynagrodzeń, gdyż dzięki temu mogą wysłać pieniądze na Ukrainę i zapewnić swojej rodzinie środki do kupienia podstawowych produktów… od których nie raz słyszeliśmy straszne historie o tym w jakim ubóstwie dzisiaj, w XXI wieku, żyją tam całe rodziny, np. bez lodówki, bez ogrzewania, bez myśli o lepszym jutrze…

Wspieramy również inne środowiska wymagające pomocy. Światu zwierząt nie są obce ból i cierpienie. Pomagamy schroniskom dla zwierząt i ludziom, którzy zajmują się, nie tylko szerzeniem świadomości ale również pomagają w adopcji tych zwierząt, skrzywdzonych przez nas, ludzi. Wolontariusze często ratują zwierzęta z warunków w jakich się znajdują, leczą, sterylizują i sprawiają by ponownie zaufały ludziom, i mogły towarzyszyć nam każdego dnia, u boku dobrych ludzi, którzy są w stanie otoczyć je troską i miłością.

Od zawsze naszym celem było dzielić się dobrem i chcemy abyście Państwo – wszyscy nasi Kontrahenci, mieli świadomość, że to co razem tworzymy wspomaga również wiele celów dobroczynnych.

Jesteście naszymi Partnerami nie tylko w biznesie ale też w realizacji definicji słowa empatia…

Zarówno pojedyncze osoby jak i  całe społeczeństwo bez empatii są skazane na samotność…

Poniżej cytat poety i eseisty pochodzenia libańskiego, Khalila Gibran Khalil, który otrzymaliśmy w liście dziękczynnym od jednego z naszych podopiecznych. Chcemy podzielić się z Wami tym cytatem abyśmy nigdy nie zapomnieli o dobroci, którą szerzymy, dzięki dobrej współpracy między nami.

Jak dobrze dzielić między sobą radość, przyjazne uśmiechy i gesty dobroci, ponieważ w ożywczej rosie małych rzeczy serce odkrywa swój poranek
i doznaje umocnienia.

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy
w kontakcie