Outsourcing usług to elastyczne proces delegowania na zewnątrz firmy kompletnych procesów związanych z zarządzaniem personelem. Wykonawstwo usług w ramach outsourcingu to najbardziej innowacyjna forma współpracy, którą możemy Państwu zaoferować. Przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z dobraniem odpowiedniej grupy wyspecjalizowanych pracowników, delegując ich jako brygady a ze względu na doskonałe zrozumienie sektorów w których operujemy, możemy Państwu zaproponować ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa w danej branży.
       
       Outsourcing usług pozwala na elastyczne delegowanie na zewnątrz Państwa firmy kompletnych procesów biznesowych poprzez skuteczne obniżenie kosztów operacyjnych związanych z zarządzaniem personelem. Rozliczenia z Pajmon CPT są oparte o wykonywane przez delegowane brygady czynności i ich ilości.
       
       Kluczową rolę w outsourcingu usług odgrywa fakt swobody wyboru sposobu wykonywania danej usługi, zawsze dokładnie spersonalizowanej i dopasowanej do potrzeb naszego klienta przez Pajmon CPT, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczonych pracowników, co potęguje osiągane korzyści w Państwa przedsiębiorstwie. To odróżnia wykonawstwo usług w ramach outsourcingu od innych relacji między kontrahentami, gdzie wykonawca dostaje dokładne instrukcje od zleceniodawcy o wykonaniu określonych zadań. W tym przypadku Państwo oczekują określonych wcześniej w kontrakcie wyników, natomiast sama realizacja całego procesu pozostaje w naszej kompetencji.
       
       W przypadku wykonawstwa usług w ramach outsourcingu, na podstawie umowy zawartej z Państwem, przejmujemy na siebie odpowiedzialność za wykonanie określonej usługi, zatrudnia w tym celu pracowników ze swojej bazy kandydatów, decyduje o podstawie zatrudnienia i obsadzie stanowisk. Postanowienia kontraktu precyzują zarówno nadzór, jak i kierownictwo nad pracownikami firmy Pajmon CPT, także wskazują, że to my ponosimy odpowiedzialność za efekt swoich działań. Nadzór Państwa może być jedynie przejściowy i krótkotrwały, nie może dotyczyć bezpośrednio samego procesu świadczenia usług.