PAJMON CPT

Pajmon logo firmy złote

Praca tymczasowa z punktu widzenia pracodawcy

office-1209640_640

Leasing pracowników to proste i bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż upraszcza sytuację
pracodawcy – użytkownika. Swoje zapotrzebowanie na pracowników przedsiębiorstwo zgłasza do agencji pracy tymczasowej PAJMON CPT. Określa jednocześnie podstawowe kwestie związane z pracą tymczasową, które dotyczą rodzaju powierzonej pracy, wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do podjęcia się realizacji wyznaczonych zadań, przewidywanego okresu i miejsca wykonywania pracy oraz wymiaru czasu pracy.

Pracownik tymczasowy zatrudniany jest wtedy, gdy wystąpi taka potrzeba, wywołana np. zwiększeniem popytu na produkty przedsiębiorstwa, urlopami pracowników czy koniecznością rozładowania spiętrzonych zadań w firmie, zaś kończy swoje zatrudnienie, gdy pracownik przestaje być potrzebny.

Zatrudnienie jest więc dostosowane do bieżących potrzeb firmy. Pracodawca może szybko dostosować stan i strukturę zatrudnienia do krótko i długoterminowych potrzeb firmy. Warte podkreślenia jest także to, iż przedsiębiorstwo dostaje pracowników o określonych przez siebie kwalifikacjach, dostosowanych do aktualnych wymagań jednostki.

Omawiane rozwiązanie pozwala na podniesienie elastyczności firmy w obszarze zatrudnienia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia zarówno braków personalnych, jak i nadmiaru zatrudnienia. Korzystanie z naszych usług daje sposobność wykorzystania personelu tymczasowego bez potrzeby wiązania się z nim na stałe.

Ta forma elastycznego zatrudnienia charakteryzuje się wydajniejszym eksploatowaniem zasobów ludzkich. Może przyczyniać się to do redukcji kosztów związanych ze zbędnym stworzeniem, utrzymywaniem, a następnie także zlikwidowaniem stanowisk pracy, jak i bardziej efektywnym wykorzystaniem czasu pracy. W przeciwieństwie bowiem do pracownika zatrudnionego na pełny etat, pracownik tymczasowy wykonuje prace jedynie w momencie, gdy rzeczywiście istnieje taka potrzeba.

W przypadku tej elastycznej formy zatrudnienia pracodawca- użytkownik nie wypłaca wynagrodzenia za czas przestoju, a jedynie za czas efektywnej pracy. Istnieje również możliwość zamiany pracownika tymczasowego bez dodatkowych kosztów w sytuacji, gdy oddelegowany pracownik nie spełnia wymaganych przez pracodawcę kwalifikacji. Pracodawca-użytkownik może nawet zrezygnować
z pracownika przed upływem terminu uzgodnionego z agencją i bez podania przyczyn swojej decyzji.

Leasing pracowniczy daje więc możliwość racjonalizacji kosztów, zarówno kosztów pracy,
jak i administracyjnych. Przedsiębiorstwo ponosi koszty związane jedynie z rzeczywistym czasem przepracowanym przez pracownika tymczasowego. Pozostałe koszty (np. składki na ZUS) scedowane są na agencję. Dodatkowo to agencja ponosi koszty zarówno pozyskania pracowników (rekrutacja, selekcja), jak i obsługi kadrowo-płacowej.

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy
w kontakcie