PAJMON CPT

Pajmon logo firmy złote

Kilka słów o agencji pracy

Canva - 4 Men Standing Near White Van

Zarobkowe wyjazdy zagraniczne są od kilku lat popularną alternatywą dla zatrudnienia w kraju. Wysokie stawki godzinowe sprawiają, że coraz więcej obcokrajowców rozważa podjęcie pracy w Polsce. Szukanie nowego pracodawcy można zacząć w docelowym miejscu pracy za granicą, ale nie daje nam to 100% szansy na powodzenie, oprócz tego wiąże się to z ryzykiem: poniesienia kosztów i brakiem zatrudnienia, a nawet natknięcia się na nieuczciwe firmy wykorzystujące obcokrajowców. Z pewnością bezpieczniejszym sposobem szukania pracy w obcym kraju jest skorzystanie z usług agencji pracy.

W Polsce funkcjonuje kilka rodzajów tego typu firm. Różnią się one między sobą obowiązkami
i uprawnieniami, oraz ofertą dla kandydatów. Na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wyróżniamy:

  • Agencje pośrednictwa pracy – zajmują się pośrednictwem pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pośrednictwem obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych; pomagają w skontaktowaniu odpowiedniego kandydata z przyszłym pracodawcą.
  • Agencje doradztwa personalnego – świadczą płatne usługi doradcze pracodawcom szukającym pracowników.
  • Agencje poradnictwa zawodowego – udzielają informacji mających na celu pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych, w tym pomoc w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia oraz doborze kandydatów do pracy na określone stanowiska.
  • Agencje pracy tymczasowej – zatrudniają pracownika i delegują go w ramach pracy tymczasowej do przedsiębiorstwa (pracodawcy-użytkownika) w Polsce lub za granicą, na określone w umowie stanowisko.

Pracownicy korzystający z pośrednictwa agencji są zatrudniani na podstawie umowy na czas określony, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Pośrednik kieruje je do wykonywania zadań na rzecz tzw. pracodawcy-użytkownika. W ustawie ustalono, że praca tymczasowa w jednej firmie nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy, w okresie wynoszącym 36 miesięcy.

Przedsiębiorstwa funkcjonujące jako agencje pracy tymczasowej są zobowiązane do spełnienia określonych warunków, takich jak:

• terminowe opłacanie składek ZUS i podatków,
• niekaralność,
• brak ogłoszenia upadłości.

Potwierdzeniem spełnienia tych wymogów jest certyfikat wydany przez marszałka województwa, na terenie którego mieści się siedziba agencji.

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy
w kontakcie